Maksuton koulutus: Miten ottaa tupakka- ja nikotiinituotteet puheeksi nuoren kanssa?

Syöpäjärjestöt järjestää torstaina 19.5.2022 klo 15-16 maksuttoman etäkoulutuksen tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön puheeksi ottamisesta nuoren kanssa.

Koulutus tarjoaa tietoa nikotiinituotteisiin liittyvistä ilmiöistä sekä vinkkejä puheeksi ottoon. Koulutuksessa käydään läpi konkreettisten esimerkkien avulla, miten kuka tahansa aikuinen voi ottaa nikotiinituotteiden käytön puheeksi nuoren kanssa. Koulutus sopii esimerkiksi oppilaitoksissa, nuorisotyössä tai urheiluseuratoiminnassa nuorten parissa työskenteleville.

Ilmoittaudu koulutukseen

Puheeksi oton mallin mukainen keskustelu ei keskity nuoren valistamiseen, joten puheeksiottajan ei tarvitse olla tupakka- ja nikotiinituotteiden terveyshaittojen asiantuntija.Mallin mukaisessa keskustelussa nuori sanoittaa itse ajatuksiaan muutoksen puolesta ja löytää omat syynsä muutokseen. Aikuinen osoittaa olevansa kiinnostunut nuoren ajatuksista ja tukee nuorta tunnistamaan vahvuuksiaan. Malli ohjaa keskustelun suunnan positiiviseen ja antaa tilaa erilaisille näkemyksille.

Puheeksioton malli on kehitetty motivoivan keskustelun menetelmän pohjalta ja mallin kehittämisessä on hyödynnetty mm. tupakasta vierotuksen mini-interventiota ja Lets`s move it -ohjelman motivoinnin ABC:ta. Malli on kehitetty yhteistyössä Savon ammattiopiston opiskeluhuollon, opettajien ja opiskelijakunnan hallituksen kanssa sekä Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen ja Kuopion kaupungin ehkäisevän päihdetyön kanssa.

Puheeksi oton malli

Ilmoittautuminen koulutukseen tämän lomakkeen kautta 13.5.2022 mennessä.

Lisätietoja: nuortenterveys@cancer.fi