Mitä aikuisen pitäisi tietää nikotiinipusseista?

Nikotiinipussit eivät ole haitattomia ja nuorten nikotiinipussien käyttöön pitää puuttua

Nikotiinipussit ovat nuuskan tapaan huulen alla käytettäviä pusseja. Nikotiinipussit eroavat perinteisestä nuuskasta siinä, että ne eivät sisällä tupakkakasvia. Ne sisältävät kuitenkin runsaasti nikotiinia ja perinteiseen nuuskaan nähden nikotiinimäärät voivat olla jopa moninkertaiset. Nikotiinipussit ovat myös usein väriltään valkoisia, sisältävät erilaisia makuaineita ja ovat kooltaan pienempiä kuin perinteiset nuuskapussit.

Aiemmin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea määritteli nikotiinipussit lääkeaineiksi, ja niitä on saanut vain reseptillä, sillä niiden käyttötarkoitus on ollut nikotiiniriippuvuuden korvaushoito. 4.4.2023 lähtien Fimean mukaan niitä ei enää lasketa lääkeaineiksi ja sen myötä nikotiinipusseja saa myydä luvatta missä tahansa kaupoissa ja kioskeissa. Tällä hetkellä myyntiin tulevien tuotteiden nikotiinipitoisuuksia, ulkonäköä tai makuvaihtoehtoja ei pystytä rajoittamaan

Tupakkateollisuus houkuttelee yhä nuorempia käyttäjiä

Tupakkateollisuus pyrkii tuomaan jatkuvasti markkinoille uusia tuotteita, joilla houkutellaan yhä nuorempia käyttäjiä. Markkinoinnissa hyödynnetään nuorten suosimia makuja, brändejä ja esikuvia, jolloin kynnys käytölle madaltuu. Nikotiinipusseja markkinoidaan nuorille vähemmän haitallisina ja parempina vaihtoehtoina kuin esimerkiksi tupakkakasvia sisältävä nuuska. Tupakkateollisuus pyrkii tavoittamaan myös sellaisia käyttäjäryhmiä, joilla tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on vähäistä, kuten urheilevat nuoret. Tuotteiden markkinointilauseet kuten ”helppo käyttää pelien aikana”, ”puhdasta nikotiinia”, ”boostaa suorituskykyä ja auttaa palautumaan” johtavat nuoria harhaan. Nikotiinipussirasioiden freesi ja värikäs ulkomuoto sekä makuvaihtoehdot, kuten minttu tai karkki pyrkivät myös luomaan mielikuvaa vaarattomuudesta. Vaikka nikotiinipussit eivät sisällä tupakkakasvia, ovat ne silti terveydelle haitallisia.

Millaisia terveyshaittoja nikotiini aiheuttaa

Mitä useammin, mitä pidempään ja mitä vahvempia nikotiinipusseja käytetään, sitä enemmän nikotiinia imeytyy elimistöön, ja sitä helpommin syntyy nikotiiniriippuvuus ja muita haittoja. Tuotteista on tarkoituksella tehty mahdollisimman käyttäjäystävällisiä ja makuaineet voivat lisätä niiden käyttöaikaa ja tiheyttä. Nikotiinipussien käyttäjien veren nikotiinipitoisuudet nousevat korkeiksi ja nämä korkeat pitoisuudet kestävät kehossa pitkään.

Nikotiinilla on stimuloiva vaikutus, ja se supistaa verisuonia, nostaa sydämen sykettä, rasittaa sydäntä ja altistaa rytmihäiriöille. Runsas nikotiinin käyttö voi lisätä riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin sekä kakkostyypin diabetekseen. Mikäli myöhemmällä iällä sairastuu syöpään, nikotiini edistää syöpäsolujen kasvua ja heikentää syöpähoitojen vaikutuksia. Nuoret eivät välttämättä tiedosta millaisia haittoja nikotiinista voi aiheutua pidemmällä ja lyhyemmällä aikavälillä.

Nikotiini on myrkky, jota nikotiinipussit sisältävät useimmiten runsaasti. Osassa tuotteista sitä on vaarallisen paljon kuten 50 mg/g, jolloin yksi pussi sisältää noin 30mg nikotiinia. Jotkut tuotteet sisältävät nikotiinia vieläkin enemmän. Verrattuna perinteisten savukkeiden käyttöön, yhdestä ainoasta nikotiinipussista voi saada monen savukkeen nikotiinimäärän yhdellä kertaa. Jotkut nikotiinipussit sisältävät jopa yli 200 mg nikotiinia. Se voi olla tappava määrä. Venäjällä ja Virossa on uutisoitu lapsia ja nuoria joutuneen sairaalaan vahvojen nikotiinipussien aiheuttaman myrkytyksen takia. Joskus yksikin nikotiinipussi voi aiheuttaa myrkytystilan.

Aivojen kehitys ja riippuvuus

Nikotiini on erityisen haitallista lapsille ja nuorille, sillä se vaikuttaa aivojen kehitykseen. Nikotiini aktivoi aivojen hermoratoja ja välittäjäaineissa tapahtuvat muutokset aiheuttavat ja ylläpitävät nikotiiniriippuvuutta. Nikotiinipussien suuren nikotiinimäärän takia nikotiiniriippuvuus voi syntyä hetkessä. Tyypillisiä nikotiinin aiheuttamia vieroitusoireita ovat esimerkiksi pääkipu ja keskittymis- ja univaikeudet, jotka voivat haitata opiskelu- ja työkykyä.

Nikotiini voi aiheuttaa pysyviä muutoksia aivoissa ja heikentää aivojen toimintaa. Se voi vaikuttaa keskittymiskykyyn ja oppimiseen sekä aiheuttaa masennus- ja ahdistusoireita. Nuoret voivat kokea nikotiinituotteiden käytön auttavan keskittymistä, tai rentouttavan, mutta koettu hyöty on usein vain riippuvuusoireiden hoitoa.

Aikuisen tehtävä on ottaa puheeksi ja puuttua käyttöön

Lopettaminen voi tuntua nuoresta mahdottomalta, mutta se on mahdollista.

Tärkeää on kannustava keskustelu. Aikuisen ei tarvitse olla nikotiinituotteiden asiantuntija ottaakseen tuotteet puheeksi. Tärkeä on kuunnella nuoren ajatuksia ja auttaa nuorta löytämään häntä itseään motivoiva syy lopettaa. Pitkän aikavälin terveyshaitat eivät välttämättä riitä vaan välittömät haitat kuten rahan meno tai suorituskyvyn heikentyminen voivat motivoida lopettamiseen enemmän. Nuoruudessa itsenäisyys on tärkeää. Monia auttaa ymmärrys siitä, että nikotiinituotteiden käyttö ei ole vain oman tahdon alaista toimintaa, vaan riippuvuuden ja tupakkateollisuuden piilomarkkinoinnin sanelemaa. Nuorilla voi herätä vastareaktio toimia näitä vaikutteita vastaan.

Keskustelun apuna voi käyttää Fressisedun puheeksi oton mallia

Nuorille suunnattua materiaalia nikotiinipusseista:
Nikotiinipussit – mitä ne ovat ja miksi niitä ei kannata käyttää? 

Mikä nuoria mietityttää? Kysymyksiä Fressiksen Kysy asiantuntijalta -palstalta

Onko nikotiinipussit parempi vaihtoehto kuin nuuska?

Tuleeko noin 10 nikotiinipussin käytöstä pysyviä jälkiä? 

Kokeilin nikotiinipussia ja tuli huono olo. Mitä teen?