Saimaan ammattiopistossa edistetään nikotiinittomuutta

Nikotiiniton amis -toimintamallin tavoitteena on rakentaa oppilaitosympäristöjä ja -yhteisöjä, jotka tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuksia tehdä terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja. Nikotiinittomuuden edistämisen on oltava osa oppilaitoksen arjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Saimaan ammattiopisto Sampo otti käyttöön Nikotiiniton amis -toimintamallin vuonna 2022 Saimaan Syöpäyhdistyksen tuella. Prosessin myötä oppilaitoksessa tapahtui paljon edistystä siinä, miten nikotiinittomuus on huomioitu oppilaitoksen toiminnassa ja rakenteissa.

Sampossa nikotiinittomuuden edistäminen läpäisee oppilaitoksen rakenteet

Nikotiiniton amis -toimintamallin käyttöönoton myötä Saimaan ammattiopistossa alettiin kiinnittää enemmän huomiota nikotiinittomuuden edistämiseen kuin aiemmin. Oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisessä yksi keskeisimmistä asioista on oppilaitoksen johdon sitoutuminen. Prosessin myötä Saimaan ammattiopiston johto ja sen myötä koko organisaatio sitoutuivat nikotiinittomuuden edistämiseen.

Toimintamallin näkökulmasta tärkeää on myös se, että oppilaitoksen kaikessa viestinnässä on huomioitu nikotiinittomuus. Sampossa tehtiinkin aktiivista nikotiinittomuusviestintää jalkautusprosessin aikana. Myös opiskelijat osallistuivat nikotiinittomuuden edistämiseen tekemällä nikotiinittomuusjulisteita.

Jalkautusprosessin myötä myös oppilaitoksen järjestyssäännöt päivitettiin. Opiskelijoiden starttipäivässä nikotiinittomuus oli teemana esillä järjestyssääntökisan muodossa, jonka myötä koulun nikotiinittomuuslinjaukset tulivat tutuiksi uusille opiskelijoille. Järjestyssääntöjä käytiin läpi aloittavissa ryhmissä myös vastuuopettajien toimesta.

Nikotiinittomuuden edistämisessä keskeistä on myös lopettamisen tuen tarjoaminen nikotiinituotteita käyttäville. Sampon opiskelijoille tiedotettiin järjestelmällisesti, mistä he saavat tarvittaessa tukea tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen. Tämä lisättiin omaksi kohdakseen myös opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS), jonka avulla vastuuopettaja kertoo nikotiinituotteiden käytön lopettamisen tuen mahdollisuuksista opiskelijoille. Lisäksi tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä otettiin ja otetaan puheeksi terveystarkastuksissa.

Toimintamalli antaa tietoa nikotiinittomuuden edistämisestä ja tarjoaa siihen konkreettisia työkaluja

Saimaan ammattiopistossa koettiin, että jalkautusprosessin myötä he saivat oppilaitoksena tietoa nikotiinittomuuden edistämisen keinoista, ja että he pääsivät hienoon alkuun niiden omaksumisessa ja juurruttamisessa oppilaitoksen rakenteisiin. Oppilaitoksessa oltiin tyytyväisiä siihen, että nikotiinittomuus otettiin oppilaitoksessa esiin Nikotiiniton amis -toimintamallin tiimoilta. Muuten siihen ei olisi kiinnitetty samalla tavoin huomiota, ja se olisi jäänyt muiden asioiden jalkoihin.

Myös muiden oppilaitosten antaman arviointitiedon mukaan Nikotiiniton amis -toimintamalli on vastannut tarpeisiin ja sen avulla on mahdollista edistää nikotiinittomuutta pitkäjänteisesti huomioiden organisaation eri tasot. Toimintamallia on jalkautettu vuodesta 2021 lähtien ammatillisiin oppilaitoksiin yhdessä alueellisten Syöpäyhdistysten kanssa, ja toimintamalliin on tähän mennessä lähtenyt mukaan 6 oppilaitosta tai oppilaitoksen yksikköä.

Saimaan ammattiopisto kannustaa muitakin ammatillisia oppilaitoksia ottamaan toimintamallin käyttöön. He kokevat nikotiinittomuuden edistämisen oppilaitoksissa tärkeäksi aiheeksi: “On hyvä herätellä ja muistuttaa asiasta”.

Tutustu Nikotiiniton amis -toimintamalliin täällä.