On tärkeä keskustella nikotiinituotteiden haitoista osana kasvatustyötä

Lapsen ja nuoren arkiympäristöt muovaavat merkittävästi heidän elintapojaan. (Helsingin yliopisto) Siksi on tärkeää, että seuroissa keskustellaan nikotiinituotteista ja niiden haitoista rehellisesti. Minkään tuotteen haittoja ei kannata liioitella, eikä pelottelu ole tutkitusti hyvä tapa ennaltaehkäistä päihteiden käyttöä.

Nuoret tarvitsevat oikeaa tietoa

Urheilijoiden keskuudessa elää myyttejä nikotiinin vaikutuksista suoritus-, keskittymis- tai rentoutumiskykyyn. Todellisuudessa nikotiini aiheuttaa merkittäviä haittoja urheilijoille heikentäen suorituskykyä, vastustuskykyä ja elimistön paranemisprosesseja. Nikotiini supistaa verisuonia ja heikentää verenkiertoa. Siksi lihakset, keuhkot ja kudokset eivät saa tarvitsemiaan ravintoaineita kuten glukoosia ja happea yhtä tehokkaasti. (Lääkärilehti 50/2020)

Lisäksi nikotiini aiheuttaa nopeasti riippuvuutta ja riippuvuusoireet häiritsevät urheiluun keskittymistä.

Lue lisää nikotiinin haitoista urheiluun tästä: Nikotiiniton urheilu ja nikotiinin haitat urheilussa.

Nikotiinista ja päihteistä ei keskustella tarpeeksi

Tutkimukset osoittavat, että vaikka seuroissa puhutaan muista hyvinvoinnin osa-alueista, kuten ravitsemuksesta ja mielenterveydestä, niin päihteitä ja nikotiinituotteita ei oteta puheeksi yhtä usein. Syöpäjärjestöjen ja EHYT:n Sportti-hankkeen gallupin mukaan vain 12% (n=565) urheiluseuraan kuuluvista lapsista ja nuorista muisti valmentajan tai muun seuran aikuisen puhuneen edes kerran tupakka- tai nikotiinituotteista.

Puijo Wolleyn toiminnnajohtaja Maarit Viljakainen korostaa, että, että tärkeintä on, että aikuiset, jotka toimivat seuroissa lasten ja nuorten parissa toimivat esimerkillisesti itse.

Lisäksi on tärkeä puuttua jos nikotiinituotteiden käyttöä havaitaan ja keskustella nikotiinituotteiden haitoista osana kasvatustyötä ennaltaehkäisevästi.” -Sanoo Maarit

Puijo Wolley Juniorit on panostanut puheeksi ottoon ja luonut puuttumisenmallin tilanteisiin, joissa esiintyy epäasiallista käytöstä kuten esimerkiksi nikotiinituotteiden käyttöä. Maarit kuvaa konkreettista tilannetta, kuinka valmentaja puuttui tilanteeseen, jossa pelaajat olivat käyttäneet sähkösavuketta harjoituksen aikana vessassa. Valmentaja keskusteli joukkueen kanssa, korostaen, että tällainen toiminta ei kuulu seuratoimintaan.

”Valmentaja hoiti asian hienosti. Puhetapa oli varmasti semmoinen napakka ja selkeä mutta myös kannustava ja ajatuksia herättävä. Sitten tietysti vanhempien kanssa myös asia käsiteltiin, koska alaikäisistä oli kyse. Tuo tilanne on rauennut.” -Sanoo Maarit

Motivoiva ja avoin keskustelu ylläpitävät keskustelua

Mikäli seuroissa havaitaan tupakka- tai nikotiinituotteiden käyttöä on tärkeää tuoda esille, ettei sitä hyväksytä. Samalla on oltava kannustava. Motivoiva, kuunteleva ja avoin keskustelu on syyllistämistä tai pelottelua tehokkaampaa. Aikuisena voi kertoa olevansa huolissaan tuotteiden vaikutuksista nuoren terveyteen ja kehitykseen. Yhtä tärkeää on saada nuori itse pohtimaan käytön vaikutuksia esimerkiksi urheilusuoritukseen tai arkeen. (FressisEdu)

Nikotiiniton urheilu -toimintamalli sisältää puheeksiotonmallin ja vinkkejä nikotiinituotteiden lopettamisen tukemiseen. Syöpäjärjestön ja EHYT:n asiantuntijoilta saa maksutonta koulutusta puheeksiottamiseen.

On helpompi päästä seuralle asetettuihin tavoitteisiin, kun voimme tukeutua tässä asiassa Syöpäjärjestöjen, EHYT ry:n ja Olympiakomitean luomiin ohjeistuksiin ja rakenteisiin sekä varsinkin saada opastusta ja koulutusta kotipaikkakunnalla tähän kaikkeen liittyen”, kertoo Puijo Wolley Junioreiden toiminnanjohtaja Maarit Viljakainen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue lisää: www.nikotiinitonurheilu.fi

Lähteet:

Tutkija suosittaa: ennaltaehkäisy on tehokkain tapa tukea terveyttä (Helsingin yliopisto)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa 2022 (LIITU) (liikuntaneuvosto.fi)

Vaikuttavatko tupakka- ja nikotiinituotteet kilpaurheilijan suorituskykyyn? (Lääkärilehti 50/2020)

FressisEdu, Käytön puheeksi otto

EHYT-Sportti ja Syöpäjärjestöjen Fressis-hankkeen Gallup Power Cup -tapahtumassa (n=565)