Tehtävät / Alakoulu

Draamaharjoitus alakouluun: Rohkeus sanoa EI!

Tavoite

Valmistautua ennakkoon tupakasta/nuuskasta/sähkösavukkeesta (vapesta)/nikotiinipusseista kieltäytymiseen. Vahvistaa itsetuntoa ja kykyä toimia oman tahdon mukaisesti. Oppia perustelemaan omia mielipiteitä.

Toteutus

Oppilaat kirjaavat vaihtoehtoja, miten kieltäytyä tarjotusta tuotteesta. Opettaja kerää vaihtoehdot ja lukee vastauksia ääneen tai kirjoittaa niitä taululle. Luokka keskustelee eri vaihtoehdoista. Nouseeko joku vastaus ylitse muiden? Miksi?

Opettaja voi myös jakaa oppilaat pienryhmiin. Ryhmät keksivät mahdollisimman monta ei-vastausta.

Vaihtoehtoja voidaan kerätä myös asettumalla väitejanalle tai tekemällä miellekarttoja. Mitkä syyt kieltäytyä liittyvät yhteen? Mitkä ovat tärkeitä/uskottavia syitä kieltäytyä tupakasta/nuuskasta /sähkösavukkeesta (vapesta)/nikotiinipusseista?

Draamaharjoitus: toteutustapa 1

Oppilaat näyttelevät tilanteen, jossa 8.- tai 9.-luokkalainen tarjoaa 7.-luokkalaiselle tupakkaa/nuuskaa/sähkösavuketta (vapea)/nikotiinipusseja koulun jälkeen. 7.-luokkalainen vastaa, ettei halua kokeilla. Tarjoaja jatkaa kysymällä: ”No miksi ei?” Muu ryhmä osallistuu heittelemällä sopivia vastauksia ja kannustamalla 7.-luokkalaista.

Opettajan johdolla luokka analysoi tilannetta jälkeenpäin. Millaiset vastaukset toimivat, millaiset eivät? Miltä tilanne tuntui? Harjoituksessa voidaan myös näytellä tilanne, jossa kaverukset löytävät kadulta tupakka-askin/nuuskapurkin-tai pussin/vapen/nikotiinipurkin- tai pussin ja toinen yllyttää maistamaan.

Draamaharjoituksen tilanteet voivat liittyä kokeilujen lisäksi myös passiiviseen tupakointiin/sähkösavukkeen käyttöön (vapetukseen). Mitä nuori sanoo tilanteessa, jossa 1) naapurin setä vie kavereita harkkoihin ja alkaa autossa polttamaan tupakkaa / käyttää sähkösavuketta tai 2) lapsi tulee koulusta kotiin, ja äiti tupakoi / käyttää sähkösavuketta sisällä.

Draamaharjoitus: toteutustapa 2

Opettaja jakaa luokan pienryhmiin. Luokka sopii yhdessä, mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka näytelmässä pitäisi tulla esiin. Näytelmän käsikirjoituksessa voi hyödyntää Greimasin aktanttimallia (pdf). Oppilaat käsikirjoittavat tarinan ja tuottavat esimerkiksi animaation tai videon, jossa oppilas joutuu tilanteeseen, jossa hänelle tarjotaan tupakkaa/nuuskaa/sähkösavuketta (vapea)/nikotiinipusseja.

Tuotetut tarinat esitetään muille. Luokka arvioi, miten tarinoissa toteutuivat auttajat ja vastustajat sekä miten tarinaan oli saatu yhdistettyä yhdessä sovitut käsitteet/tärkeimmät asiat.


Katso myös