Tehtävät / Alakoulu

Ei sähkösavukkeelle eli vapelle -circuit

Tavoite

Vahvistaa sähkösavukkeen (vapen) käyttämättömyyttä tukevia asenteita. Ehkäistä sähkösavukekokeiluja ja sähkösavukkeen käytön aloittamista. Kehittää luovuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Toteutus

Opettaja valmistelee rastit ennen oppituntia. Tunnilla opettaja jakaa oppilaat neljään eri ryhmään. Ryhmien tehtävänä on kulkea rastit läpi ja suorittaa niiden tehtävät. Tarvittaessa opettaja voi kellottaa jokaiselle rastille aikaa esimerkiksi 5 minuuttia. Suoritusten jälkeen tai tunnin lopuksi oppilaat kirjoittavat palautteen jokaisesta rastista erikseen. Rastit voidaan myös purkaa yhdessä keskustellen.

Rastit

1. Kirjaimet sekaisin: Oppilaille annetaan lista sanoista, joissa kirjaimet ovat menneet sekaisin. Oppilaiden tehtävänä on järjestää kirjaimet oikeaan järjestykseen niin, että kirjaimista muodostuu jokin sähkösavukkeen käyttöön liittyvä sana.

Esimerkkejä sanoista, joista voi valita: 1) tonikinii (nikotiini) 2) risuvuuppi (riippuvuus) 3) Pyörihylvi (höyrypilvi) 4) Jolemangetä (ongelmajäte) 5) Tiikomninikyrtysy (nikotiinimyrkytys) 6) Kuimaane (makuaine) 7) Löitesähka (sähkölaite) 8) vepa (vape) 9) Rainepyhmä (ryhmäpaine) *kts. selitykset tehtävän lopusta

2. Miksi vapetus ei kannata -paperi: Rastilla on pöytä, jossa on kullekin ryhmälle oma paperi. Ryhmäläisten tehtävänä on kirjoittaa paperiin mahdollisimman monta syytä, miksi ei kannata käyttää sähkösavuketta. Jokaisesta kelvollisesta vastauksesta saa pisteen.

3. Vapemiimi: 2–3 ryhmäläistä valitaan miimikoiksi. Miimikot saavat listan sähkösavukkeisiin keskeisesti liittyvistä haitoista. Heidän tehtävänsä on esittää haittoja haluamassaan järjestyksessä muille, ja muiden tehtävä on arvata. Miimikot eivät saa puhua, ja he voivat esiintyä ryhmänä tai jokainen voi esittää omalla tavallaan. Jokaisesta oikeasta arvauksesta tulee piste.

Lista haitoista: kunto huononee, rahat menee, hengitys vaikeutuu, yskittää, tulee huono olo, huimaa, vaikea keskittyä, päätä särkee, on jatkuvasti kipeänä

4. Kiitos EI!: Oppilaat keksivät vaihtoehtoja, miten kieltäytyä tarjotusta sähkösavukkeesta. Ryhmät keksivät mahdollisimman monta ei-vastausta. Jokaisesta perustellusta ei-vastauksesta saa pisteen.

 


* Opettajalle tehtävän purun avuksi:

Lue lisää sähkösavukkeista: Sähkösavuke eli vape nuorten keskuudessa

Nikotiini: Nikotiini on myrkky, joka on erityisen haitallista lapsille ja nuorille. Nikotiini aiheuttaa riippuvuutta sekä lukuisia muita terveyshaittoja. Sähkösavukkeita on sekä nikotiinillisia, että nikotiinittomia. Nikotiiniä sisältävissä sähkösavukkeissa voi olla suuriakin määriä nikotiinia. Myös nikotiinittomiksi markkinoiduista sähkösavukkeista on löydetty nikotiinia. Lue lisää Fressis.fi: Nikotiini=pelkkää harmia -artikkeli Keskustelun aiheita saat myös Mitä tiedät nikotiinista -tietotestistä

Riippuvuus: Sähkösavukkeiden sisältämä nikotiini aiheuttaa voimakasta riippuvuutta, joka voi syntyä lapselle ja nuorelle jo lyhyen käytön jälkeen. Riippuvuutta on fyysistä psyykkistä ja sosiaalista.

Vinkkejä riippuvuuden käsittelyyn saat Fressis.fi -sivuston artikkeleista:

Höyrypilvi: Sähkösavukkeen käytöstä syntyy höyrypilvi. Sähkösavukelaite kuumentaa vastuksen avulla nesteen höyryksi, joka hengitetään keuhkoihin ja ulos puhalletaan höyryä.

Ongelmajäte: Sähkösavuke laitteet ovat ongelmajätettä. Ne ovat sähkölaitteita ja sisältävät myrkyllisiä ja ympäristölle haitallisia aineita. Lue lisää Hengitysliiton ja Stumpin Tupakka, nikotiini ja ympäristö -esitteestä.

Nikotiinimyrkytys: Nikotiini on myrkky ja voi aiheuttaa käyttäjälleen myrkytystilan. Erityisesti pienille lapsille tai suurina määrinä nautittuna nikotiini voi olla hengenvaarallinen myrkky. Tyypillisimpiä nikotiinimyrkytyksenoireita ovat muun muassa pahoinvointi, oksentelu, päänsärky, vapina, epäsäännöllinen pulssi ja hengitysvaikeudet.

Makuneste: Sähkösavukenesteet sisältävät pohjanestaan, johon on liuotettu erilaisia makuaineita. Makuaineiden avulla neste saadaan maistumaan ja tuoksumaan houkuttelevalta. Vinkkejä Voitko todella tietää, mitä vapen eli sähkösavukkeen nesteet sisältävät -artikkelista

Sähkölaite: Sähkösavukkeet ovat sähköllä toimivia laitteita, jotka sisältävät akun, höyrystimen ja nestepatruunan. Suurin osa lapsille ja nuorille päätyvistä sähkösavukkeista tulee ulkomaisten nettikauppojen kautta ja niiden sähköturvallisuutta ei valvo kukaan. Ne voivat olla käyttäjälleen vaarallisia ja niitä on jopa räjähdellyt käytön aikana.

Ryhmäpaine: Vapen käyttö on ryhmäilmiö. Sähkösavukkeita käytetään usein yhdessä kavereiden kanssa. Se tarjoaa hauskaa tekemistä ja tavan olla yhdessä. Nuori, joka ei halua tuotteita käyttää, voi kokea ulkopuolisuuden tunnetta ja lisätä painetta aloittaa tuotteen käyttö. Lue, miten voit käsitellä ryhmäpainetta oppilaiden kanssa Mitä teen, kun kaveri tarjoaa hatseja? -artikkelista

 


Katso myös