Tuntisuunnitelmat / Yläkoulu

Faktoja tupakka- ja nikotiinituotteista

Huom! Oppitunnin voi toteuttaa esimerkiksi etäopetuksessa myös jakamalla oppilaille linkin oppilaan versioon tuntisuunnitelmasta.

OPPILAAN VERSIO

Tunnin tavoitteet

  • Kartoittaa oppilaiden tietoja tupakka- ja nikotiinituotteista
  • Lisätä oppilaiden tietoutta tupakka- ja nikotiinituotteiden terveyshaitoista
  • Motivoida yksilöä tekemään terveyttä edistäviä valintoja arjessaan

Läsnäoloharjoitus

Harjoitus valmistaa oppilasryhmää läsnäolevaksi tulevaan opetushetkeen ja vahvistaa oppilaan keskittymistä uuteen aiheeseen vaihtuvien tuntien keskellä. 

Soita jotain ääntä soittimesta, kellosta tai äänimaljasta. Pyydä oppilaita pitämään silmät kiinni ja kuuntelemaan ääntä, kunnes se häviää. Kun he eivät enää kuule ääntä, he nostavat kätensä pystyyn hiljaisuuden merkiksi

Etätunteja varten oppilaille on tarjolla vaihtoehtoinen itsenäinen läsnäoloharjoitus. Harjoitus löytyy oppilaiden omasta tuntisuunnitelmasta (linkin löydät tämän tuntisuunnitelman alusta).

Tehtävä 1. Ajattelun aktivointi

Aiheeseen herättelyä oppilaiden omaa ajattelua ja oivaltamista aktivoivilla kysymyksillä tupakasta – ja nikotiinituotteista.  Kysymykset voit jakaa post it lapuille, taululle tai verkkoon. Valitse annatko kaikille oppilaille kaikki kysymykset vai jaatko kysymykset esimerkiksi pienryhmille vastattavaksi. Kootaan lopuksi oppilaiden vastaukset lyhyesti yhdessä. 

 Kysymyksiä pohdittavaksi: 

  • Onko tupakka- ja nikotiinituotteet tarpeellisia? 
  • Miten tupakka- ja nikotiinituotteet vaikuttavat nuorten terveyteen nyt tai vanhempana? 
  • Miksi tupakka- ja nikotiinituotteita käytetään? 
  • Kuka tupakka- ja nikotiinituotteita käyttää sinun mielestäsi?
  • Miksi niitä tekee mieli?  

Kysymyksiä voi lisätä oman oppilasryhmän koon, iän ja tunnin luonteen mukaan. 

Tehtävä 2. Aiheen alustus

Pyydä oppilaita piirtämään tai kirjoittamaan vihkoon / taululle / verkkoon kaikki heidän tietämänsä tupakka- ja nikotiinituotteet. Apua tehtävään löytyy tarvittaessa Fressiksen sivuilta. 

Huom! Nikotiinipussit ovat uusi nikotiinituote, joista löytyy tietoa Fressiksen artikkelista sekä täältä. 

Käydään vastaukset lyhyesti yhdessä läpi. 

Tehtävä 3. Tiedon syventäminen ja ydinasiat

Katsotaan video FromTheBushes: ”Meidän suhde nikotiiniin?”

Videon katsomisen jälkeen oppilaat keskustelevat parin/pienryhmän kanssa, mitä videosta jäi päällimmäisenä mieleen. Keskustelun jälkeen oppilaat listaavat videon perusteella 3 ydinasiaa, jotka esitetään muulle ryhmälle. 

Tehtävä 4. Tiedon kokoaminen

Oppilaat laativat yksin tai parin kanssa ​miellekartan​ ​otsikolla​ tupakka- ja nikotiinituotteiden haitat terveydelle 

Vinkki: Miellekartta​ voidaan​ ​tehdä​ ​vihkoon​ ​tai​ ​​digitaalisesti​ (sovellusehdotukset:​ ​MindMeister tai ​ Popplet).​  

Apua aiheen käsittelyyn voi hakea nuorille suunnatulta Fressissivustolta:  

Tupakka

Nuuska

Sähkötupakka

Valmiit työt jaetaan ja esitellään vierustoverille/parille tai lähetetään opettajalle.  

Tehtävä 5. Lopetus ja kertaus

Tunnin lopuksi oppilaat voivat testata tietojaan tunnilla käsitellyistä aiheista LeadFamlyn testillä.

Voit myös pyytää oppilaita kirjoittamaan lapuille / taululle / verkkoon vähintään kaksi asiaa, jotka heille jäi tunnista mieleen tai mitä pitivät tärkeänä/kiinnostavana. 

Kiitä tunnista!  

Kotitehtävä

Huom! Jos tunnilla jää aikaa, tehtävän voi toteuttaa myös luokkatehtävänä ennen kertaustehtävää. 

Oppilaat katsovat lyhyet videot tupakointiin ja nuuskaamiseen liittyen.

Sen jälkeen oppilaat vastaavat vihkoon/verkkoon, mitä videoilla sanotaan rutiineista tai vaihtoehtoisista tavoista. 


Katso myös

Tuntisuunnitelmat / Yläkoulu
Tuntisuunnitelmat / Yläkoulu