Tuntisuunnitelmat / Yläkoulu

Miksi nikotiinittomuus on hyvä valinta?

Huom! Oppitunnin voi toteuttaa esimerkiksi etäopetuksessa myös jakamalla oppilaille linkin oppilaan versioon tuntisuunnitelmasta.

OPPILAAN VERSIO

Tunnin tavoitteet

 • Lisätä oppilaan tietoutta tupakka- ja nikotiinituotteiden terveyshaitoista
 • Pohtia tupakoimattomuuden/nuuskaamattomuuden positiivisia vaikutuksia terveydelle 
 • Ymmärtää ryhmäpaineen ja itsetunnon merkitys tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aloittamisessa
 • Motivoida yksilöä tekemään terveyttä edistäviä valintoja arjessaan.

Läsnäoloharjoitus

Harjoitus valmistaa oppilasryhmää läsnäolevaksi tulevaan opetushetkeen ja vahvistaa oppilaan keskittymistä uuteen aiheeseen vaihtuvien tuntien keskellä. 

Soita jotain ääntä soittimesta, kellosta tai äänimaljasta. Pyydä oppilaita pitämään silmät kiinni ja kuuntelemaan ääntä kunnes se häviää. Kun he eivät enää kuule ääntä, he nostavat kätensä pystyyn hiljaisuuden merkiksi

Etätunteja varten oppilaille on tarjolla vaihtoehtoinen itsenäinen läsnäoloharjoitus. Harjoitus löytyy oppilaiden omasta tuntisuunnitelmasta (linkin löydät tämän tuntisuunnitelman alusta).

Tehtävä 1. Ajattelun aktivointi ja aiheen alustus

Aiheeseen herättelyä oppilaiden omaa ajattelua ja oivaltamista aktivoivilla kysymyksillä tupakasta – ja nikotiinituotteista.  Kysymykset voit jakaa post it lapuille, taululle tai verkkoon. Valitse annatko kaikille oppilaille kaikki kysymykset vai jaatko kysymykset esimerkiksi pienryhmille vastattavaksi. Kootaan lopuksi oppilaiden vastaukset lyhyesti yhdessä. 

 Kysymyksiä pohdittavaksi: 

 • Kuka/ketkä käyttävät sinun mielestäsi tupakka- ja nikotiinituotteita? 
 • Mi yhdistää näitä kahta asiaa; nuoren itsetunto ja tupakan/nuuskan käyttö? 
 • Ryhmäpaine ja tupakka/nuuska?  
 • Miksi tupakointi/nuuskan käyttö aloitetaan? 
 • Miksi käyttö halutaan lopettaa? 
 • Miten suhtautua kaveriin, joka tyrkyttää nuuskaa?   

Kysymyksiä voi lisätä oman oppilasryhmän koon, iän ja tunnin luonteen mukaan. Aihetta voi alustaa myös katsomalla Tinken videon nikotiinituotteista ja siitä, miksi hän toivoo kumppaniltaan nikotiinittomuutta.

Tehtävä 2. Tiedon syventäminen osa 1

Oppilaat valitsevat yksin tai pareittain alla olevista kolmesta tehtävästä heille sopivimman. Tehtävissä käsitellään tupakasta kieltäytymistä tai tupakoimattomuuteen liittyviä positiivisia asioita. Oppilaat esittävät tehtävistä syntyvät tuotokset joko kuvana/ piirroksena/ videona luokassa tai verkossa. Lopuksi keskustelkaa yhdessä tuotoksista. Vinkki: Kuvia ei tarvitse tulostaa sillä ne voi muokata myös puhelimessa.  

A) Oppilaat täydentävät sarjakuvien puhekupliin puuttuvat tekstit.

 https://fressisedu.fi/materiaalit/sarjakuva-ei-kiitos/ 

B) Oppilaat pohtivat erilaisia tapoja kieltäytyä tarjotusta tupakkatuotteesta.

https://fressisedu.fi/materiaalit/draamaharjoitus-ylakoululaisille-ei-kiitos/

C) Oppilaat kuvaavat yksin/pareittain Snapchat-videot (10 s.). Kumpikin toimii vuorollaan kuvaajana ja kuvattavana. Videon aiheena on keksiä mahdollisimman monta positiivista asiaa, jotka ovat seurausta tupakoimattomuudesta ja nuuskaamattomuudesta. 

 https://fressisedu.fi/materiaalit/snapchat-ei-kannata-kayttaa/ 

Tehtävä 3. Tiedon syventäminen osa 2

Oppilaat tutustuvat tupakoinnin ja nuuskaamisen haittoihin sekä lopettamisen hyötyihin Röökikroppa-sivustolla. Tupakoinnin lopettamisen hyötyihin voi perehtyä myös katsomalla videon FressisEdun sivustolla. Tämän jälkeen oppilaat laativat vähintään viiden kohdan tiivistelmän siitä, mitä ihminen hyötyy, kun lopettaa tupakoinnin tai nuuskaamisen/ei käytä tuotteita. Tiivistelmän voi tehdä vihkoon/taululle/verkkoon.

Esimerkki: 

1. uni paranee 

2. stressitasot laskevat 

3. haju- ja makuaisti paranee  

4. sydämen syke rauhoittuu 

5. hengität vapaammin 

Tehtävä 4. Tiedon kokoaminen

Tässä tehtävässä oppilas toimii asiantuntijan apulaisena nuorten omalla Fressis-sivuston kysymyspalstalla. Oppilaat vastaavat vihkoon/verkkoon, miten ohjaisivat kysyjää hänen haasteessaan. Vastauksen tulisi sisältää vähintään 5 lausetta. Kysymyksen voi päättää itset hakusanalla tupakka, nuuska tai sähkötupakka haetuista kysymyksistä tai alla on myös kaksi ennalta valittua vaihtoehtoa.  

A) Olen 13-vuotias, ja olen käyttänyt noin vuoden nuuskaa ja tupakkaa. Pari nuuskapussia päivässä ja pari savuketta. Onko siitä ollut haittaa terveydelle? Miten nikotiini tuotteiden käytön voi lopettaa helpoiten? Olen itse huomannut että kuntoni on heikentynyt ja olen jäänyt riippuvaiseksi, ja tuntuu että tekee mieli polttaa tai nuuskata yhä useammin.

B) Miten pääsisin eroon nuuskasta?

Ohjeista oppilaita olemaan katsomatta Fressiksen asiantuntijan vastausta. Asiantuntijan vastauksen voi katsoa vasta, kun on hetken pohtinut omaa vastaustaan. 

Käykää yhdessä läpi oppilaiden tekemiä vastauksia. 

Tehtävä 5. Lopetus ja kertaus

Tunnin lopuksi oppilaat voivat testata tietojaan tunnilla käsitellyistä aiheista LeadFamlyn testillä.

Voit myös pyytää oppilaita kirjoittamaan lapuille / taululle / verkkoon vähintään kaksi asiaa, jotka heille jäi tunnista mieleen tai mitä pitivät tärkeänä/kiinnostavana. 

Kiitä tunnista!  

Kotitehtävä

 1. Katso Tinken video nikotiinituotteista ja siitä, miksi hän toivoo kumppaniltaan nikotiinittomuutta. Kirjaa ylös kolme positiivista asiaa, joita nikotiinittomuudella on.

Katso myös

Tuntisuunnitelmat / Yläkoulu
Tuntisuunnitelmat / Yläkoulu