Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu

Haastattelu: tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön syyt ja riippuvuuden kehittyminen

Tavoite

Ymmärtää, että nuoruusiässä tehdyillä valinnoilla on merkitystä aikuisiän terveydelle.

Toteutus

Nuorille suunnatun Fressis-sivuston Tietopankista löytyy tietoa riippuvuudesta sekä nikotiinituotteiden terveyshaitoista.

Tietopankki (Fressis)

Oppilaille pidetään pohjatunti edellä mainituista aiheista.  Kotitehtäväksi annetaan haastattelutehtävä, jossa oppilas haastattelee jotain tuntemaansa täysi-ikäistä henkilöä, joka a) käyttää tupakka- ja nikotiinituotteita b) on lopettanut tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön c) ei käytä tupakka- ja nikotiinituotteita.

Oppilas tekee koulussa 5 – 10 haastattelukysymystä. Kysymyksillä selvitetään tilanteita, jotka ovat vaikuttaneet riippuvuuden syntymiseen sekä nikotiinituotteiden aiheuttamiin terveyshaittoihin tai siihen miksi ei ole koskaan tuotteiden käyttöä aloittanut. Kysymyksillä pyritään myös selvittämään henkilöiden tämänhetkisiä ajatuksia tupakka- ja nikotiinituotteista.

Opettaja tukee kysymysten tekemisessä ohjaamalla oppilaita ajattelemaan riippuvuutta ja tupakka- ja nikotiinituotteiden terveyshaittoja. Opettaja voi myös antaa esimerkkikysymyksiä valmiina, ellei työskentely muutoin käynnisty.

Esimerkkikysymyksiä nikotiinituotteiden käyttäjälle:

 • Mitä nikotiinituotetta käytät?
 • Minkä ikäisenä aloitit käytön?
 • Miksi kokeilit ensimmäisen kerran tupakkaa/nuuskaa/sähkötupakkaa?
 • Kadutko, että olet aloittanut tupakoinnin/nuuskaamisen/ sähkötupakan käytön?

Esimerkkikysymyksiä ei-käyttäjälle:

 • Onko sinulle koskaan tarjottu tupakkaa/nuuskaa/sähkötupakkaa/nikotiinipusseja?
 • Jos vastasit edelliseen myöntävästi, oletko kokeillut jotain? Miksi et jatkanut käyttöä?
 • Miksi et käytä tupakka- tai nikotiinituotetta?

Esimerkkikysymyksiä tupakkatuotteen käytön lopettaneelle henkilölle:

 • Mitä nikotiinituotetta käytit ennen lopettamista?
 • Miksi kokeilit ensimmäisen kerran tupakkaa/nuuskaa/sähkötupakkaa/nikotiinipusseja?
 • Kuinka pitkän ajan käytit kyseistä tuotetta?
 • Miten onnistuit lopettamisessa?

Kotitehtävä

Kysymysten avulla oppilas haastattelee tupakoitsijaa, nuuskaajaa, sähkötupakan tai nikotiinipussien käyttäjää, ei-käyttäjää tai käytön lopettanutta täysi-ikäistä henkilöä. Vastaukset kirjataan vihkoon.

Haastattelujen pohjalta koulussa käydään koontikeskustelu ja arvioidaan aiemmin opittua tietoa riippuvuudesta ja nikotiinituotteiden terveyshaitoista. Oppilaat avaavat erityisesti vastauksia, jotka kuvaavat:

 • riippuvuuden syntymistä
 • päätöstä olla käyttämättä nikotiinituotetta
 • keinoja/syitä riippuvuudesta irti pääsemiseen
 • tupakan/nuuskan/sähkötupakan aiheuttamia terveyshaittoja.

Katso myös

Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu
Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu
Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu
Tehtävät / Yläkoulu