Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu

Miellekartta: #kiusaus

Tavoite

Miettiä syitä tupakan, nuuskan, sähkösavukkeen (vapen) tai nikotiinipussien kokeiluille ja herätetään nuori pohtimaan vaihtoehtoisia tapoja toimia sosiaalisissa tilanteissa.

Toteutus

Oppilas tekee miellekartan otsikolla #KIUSAUS – tupakan / nuuskan / sähkösavukkeen (vapen) / nikotiinipussien kokeilu. Tehtävän avulla oppilas pohtii syitä siihen, miksi joku kokeilee tupakka- ja nikotiinipusseja. Miellekartta voidaan tehdä vihkoon tai digitaalisesti (sovellusehdotukset lopussa: MindMeister tai Popplet).

Opettaja voi johdatella oppilaita tehtävään esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä:

  • Mitä ovat eri tupakka- ja nikotiinituotteet?
  • Miksi tupakka- ja nikotiinituotteista kieltäytyminen on kaveriporukassa vaikeaa?
  • Miksi nuoret polttavat tupakkaa tai käyttävät sähkösavuketta (vapea) yleensä ryhmässä?
  • Mitä nuori kokee saavuttavansa tuotteiden käytöllä?

Kun miellekartta on valmis, oppilaat keskustelevat yhdessä. Mitä asioita oppilaat kirjasivat kokeilujen syiksi? Lopuksi oppilaat pohtivat pienryhmissä keinoja, miten muuten voi selvitä tilanteesta kuin kokeilemalla tupakka- ja nikotiinituotteita. Miten omalla käytöksellä voi auttaa muita kieltäytymään?

MindMeister

MindMeisterilla voidaan tehdä miellekarttoja. Karttoihin voi sisällyttää tekstiä, kuvia, kansioita, ääntä ja videoita. Miellekartat voidaan jakaa muille. MindMeister toimii iPadilla, iPhonella ja Androidilla.

Popplet

Popplet on sovellus, jolla voidaan luoda miellekarttoja. Popplet-alustalle voi sijoittaa tekstiä ja kuvia sekä muodostaa suhteita niiden välille. Popplet toimii iPadilla eikä vaadi kirjautumista.


Katso myös

Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu
Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu
Tehtävät / Yläkoulu