Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu

Draamaharjoitus yläkouluun: Ei kiitos!

Tavoite

Harjoitella nikotiinituotteesta kieltäytymistä. Opetella perustelemaan oma mielipide ja pysymään vahvasti sen takana.

Toteutus

Oppilaat pohtivat pienryhmissä erilaisia tapoja kieltäytyä tarjotusta tupakkatuotteesta. Sen jälkeen luokka keskustelee yhdessä ehdotetuista vaihtoehdoista, joita voivat olla esimerkiksi:

  • “En polta!”
  • “Mun pitää mennä kotiin, moi!“
  • “Miksi haluat mun kokeilevan nuuskaa?”
  • “Hyi, haisee pahalta!”
  • “Mulla on rahoille parempaa käyttöä.”

Pienryhmä laatii käsikirjoituksen tilanteesta, jossa tarjotaan tupakkaa/nuuskaa/sähkötupakkaa ei-käyttävälle kaverille esimerkiksi kotibileissä tai koulumatkalla. Käsikirjoituksesta tulee käydä selkeästi ilmi kieltäytymistapa. Ryhmä valitsee roolihenkilöt ja näyttelee kohtauksen luokan edessä tai kuvaa sen videolle (sovellusehdotus: iMovie, Apple). Luokka katsoo ryhmien tuotokset yhdessä ja keskustelee siitä, mitkä kieltäytymistavat olivat tehokkaimpia ja miksi.


Katso myös

Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu
Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu
Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu
Tehtävät / Yläkoulu