Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu

Draamaharjoitus yläkouluun: Ei kiitos!

Tavoite

Harjoitella nikotiinituotteesta kieltäytymistä. Opetella perustelemaan oma mielipide ja pysymään vahvasti sen takana.

Toteutus

Oppilaat pohtivat pienryhmissä erilaisia tapoja kieltäytyä tarjotusta tupakka- ja nikotiinituotteesta. Sen jälkeen luokka keskustelee yhdessä ehdotetuista vaihtoehdoista, joita voivat olla esimerkiksi:

  • “En polta!”
  • “Mun pitää mennä kotiin, moi!“
  • “Miksi haluat mun kokeilevan nuuskaa?”
  • “Hyi, haisee pahalta!”
  • “Mulla on rahoille parempaa käyttöä.”

Pienryhmä laatii käsikirjoituksen tilanteesta, jossa tarjotaan tupakkaa/nuuskaa/sähkösavukkeita/nikotiinipusseja ei-käyttävälle kaverille esimerkiksi kotibileissä tai koulumatkalla. Käsikirjoituksesta tulee käydä selkeästi ilmi kieltäytymistapa. Ryhmä valitsee roolihenkilöt ja näyttelee kohtauksen luokan edessä tai kuvaa sen videolle (sovellusehdotus: iMovie, Apple). Luokka katsoo ryhmien tuotokset yhdessä ja keskustelee siitä, mitkä kieltäytymistavat olivat tehokkaimpia ja miksi.


Katso myös

Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu
Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu
Tehtävät / Yläkoulu