Tehtävät / Alakoulu

Hyvät ja pahat hajut

Tavoite

Oppia tekemään havaintoja ympäristöstä eri aisteja käyttämällä ja oppia erottamaan elinympäristön vaarallisia aineita sekä suojautumaan niiltä.

Toteutus

Oppilaat havainnoivat muutaman päivän ajan oman elinympäristönsä hyviä ja pahoja hajuja. Havainnot kirjoitetaan ja/tai piirretään muistiinpanovihkoon tai kootaan muulla tavoin. Mitkä hajut ovat hyviä? Entä mitkä pahoja? Oppitunnilla luokka käy havainnot läpi ja kokoaa havainnoinnin tulokset yhteen. Luokka keskustelee erityisesti pahojen hajujen vaarallisuudesta (tupakansavu, pakokaasu, liiman ja maalin käry, jne.) ja miettii, miten niiltä voi suojautua.

Opettaja voi näyttää oppilaille myös tämän lyhyen videon:


Katso myös

Tehtävät / Alakoulu