Tehtävät / Alakoulu

Lauran tarina

Tavoite

Vahvistaa oppilaan käsitystä omista oikeuksistaan, erityisesti oikeudesta turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön. Kehittää kykyä ilmaista omia tuntemuksiaan ja ajatuksiaan sekä sanoa oma mielipiteensä. Oppia suojautumaan ympäristön vaaralliselta tupakansavulta ja välttämään passiivista tupakointia.

Toteutus

Opettaja lukee oppilaille Lauran tarinan (pdf). Sen jälkeen luokka keskustelee tarinan herättämistä ajatuksista:

  • Missä tilanteissa tai paikoissa voi joutua tupakansavuun?
  • Mitä silloin kannattaa tehdä?
  • Mitä kannattaa sanoa aikuisille?
  • Mitä tarinasta voi oppia? Tupakan savu on vaarallista… Tupakan savussa ei kannata olla… Kukaan ei saa altistaa minua tupakansavulle missään tilanteessa tai paikassa…

Oppilaat voivat myös piirtää Lauran kuvan tai oman kuvan tilanteesta, jossa tupakansavu häiritsee. Kirjoitustaitoiset lisäävät piirustukseen puhekuplan: mitä piirustuksen henkilö sanoo tilanteessa, jossa savu häiritsee? Vaihtoehtoisesti opettaja kirjaa lasten sanomiset erillisiin puhekupliin. Piirustuksista ja puhekuplista voidaan koota näyttely esimerkiksi vanhempainiltaan.


Katso myös

Tehtävät / Alakoulu