Tehtävät / Alakoulu

Hyvinvoinnin learning cafe

Tavoite

Oppia terveellisen elämäntavan perusteita. Vahvistaa oppilaiden taitoa linkittää oppimansa tieto omaan elämäänsä.

Toteutus

Luokka kartoittaa yhdessä ennakkotietonsa terveyteen vaikuttavista seikoista. Millaiset myönteiset asiat tukevat terveyttä; antavat energiaa päivään, hyvän mielen, auttavat kasvamaan jne.? Millaiset asiat eivät tee hyvää terveydelle; mistä tulee väsynyt olo/huono olo, milloin ei jaksa päivän puuhissa jne.?

Ennakkotietojen kartoituksen jälkeen oppilaat jaetaan asiantuntijaryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annetaan oma aihe: 1) ravinto 2) uni ja lepo 3) liikunta 4) mieli 5) sosiaaliset suhteet. Ryhmät selvittävät omaan aiheeseen liittyviä asioita ja pohtivat niiden vaikutuksia ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille.

Aiheeseen perehtymisen jälkeen jakaudutaan uusiin ryhmiin niin, että jokaisessa ryhmässä on yksi asiantuntija jokaisesta aiheesta. Asiantuntija opettaa muulle ryhmälle oppimansa asiat. Tämän jälkeen ryhmä kirjaa vielä ajatuskarttaan muutaman tärkeän asian, joilla kokevat olevan eniten merkitystä oman hyvinvointinsa kannalta. Ajatuskartat käydään lopuksi läpi yhdessä koko luokan kanssa.


Katso myös

Tehtävät / Alakoulu