Tehtävät / Alakoulu

Terveys-lehti

Tavoite

Oppia huolehtimaan terveydestä. Vahvistaa medialukutaitoa sekä kykyä käyttää lähdemateriaalia ja ilmaista omia ajatuksia.

Toteutus

Oppilaat toteuttavat ryhmätyönä Terveys-verkkolehden. Kukin ryhmä tekee lehteen jutun eri terveysaiheesta:

 1. ravinto
 2. liikunta
 3. uni ja lepo
 4. hyvä mieli
 5. harrastukset
 6. kaverit
 7. tupakka- ja nikotiinituotteiden haitallisuus

Lehtijuttu voi olla esimerkiksi haastattelu, artikkeli, uutinen, mielipidekirjoitus tai mainos.

Esimerkkejä lehden sisältöjen toteutustavoista tupakka- ja nikotiinituotteiden haitallisuus -aiheesta:

 • Haastattelu: Haastatellaan esimerkiksi yläkoululaisia, jotka eivät käytä tupakkatuotteita. Miksi ei kannata tupakoida/nuuskata/käyttää sähkötupakkaa? Miksi he eivät itse käytä tuotteita? Miten he ovat selvinneet yläkoulussa tupakoimatta/nuuskaamatta/sähkötupakoimatta?
 • Artikkeli: Kootaan tietoa tupakkatuotteiden haitoista ja vaaroista. Mitä tupakkatuotteet sisältävät? Miksi tupakkatuotteet ovat vaarallisia? Miten tupakkatuotteiden käyttö vaikuttaa hyvinvointiin? Tupakkatuotteiden ympäristövaikutukset? Mitä haittaa tupakkatuotteista on erityisesti nuorelle?
 • Uutinen: Kirjoitetaan uutisjuttu tupakkatuotteisiin liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta.
 • Mielipidekirjoitus: Kirjoitetaan mielipidekirjoitus esimerkiksi nuorten tupakoinnista, tupakoinnista koulussa/yläkoulussa tai lasten ja nuorten parissa toimivien aikuisten tupakoinnista. Mitä mieltä kirjoittaja asiasta on? Mitkä ovat perustelut?
 • Mainos: Suunnitellaan tupakkatuotteiden vastainen mainos

Ryhmät etsivät aiheesta tietoa ja materiaalia. Opettaja voi myös jakaa oppilaille aihetta koskevaa materiaalia. Luokka keksii lehdelle yhdessä kivan nimen ja ideoi kiinnostavia otsikoita. Lehden voi toteuttaa myös paperisena versiona.


Katso myös

Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu