Tehtävät / Alakoulu

Terveys-lehti

Tavoite

Oppia huolehtimaan terveydestä. Vahvistaa medialukutaitoa sekä kykyä käyttää lähdemateriaalia ja ilmaista omia ajatuksia.

Toteutus

Oppilaat toteuttavat ryhmätyönä Terveys-verkkolehden. Kukin ryhmä tekee lehteen jutun eri terveysaiheesta:

 1. ravinto
 2. liikunta
 3. uni ja lepo
 4. hyvä mieli
 5. harrastukset
 6. kaverit
 7. tupakka- ja nikotiinituotteiden haitallisuus

Lehtijuttu voi olla esimerkiksi haastattelu, artikkeli, uutinen, mielipidekirjoitus tai mainos.

Esimerkkejä lehden sisältöjen toteutustavoista tupakka- ja nikotiinituotteiden haitallisuus -aiheesta:

 • Haastattelu: Haastatellaan esimerkiksi yläkoululaisia, jotka eivät käytä tupakka- ja nikotiinituotteita. Miksi ei kannata tupakoida/nuuskata/käyttää sähkötupakkaa/nikotiinipusseja? Miksi he eivät itse käytä tuotteita? Miten he ovat selvinneet yläkoulussa tupakoimatta/nuuskaamatta/sähkötupakoimatta (vapettamasta)/käyttämättä nikotiinipusseja?
 • Artikkeli: Kootaan tietoa tupakka- ja nikotiinituotteiden (tupakka, nuuska, sähkötupakka (vape) ja nikotiinipussit) haitoista ja vaaroista. Mitä tupakka- ja nikotiinituotteet sisältävät? Miksi tupakka- ja nikotiinituotteet ovat vaarallisia? Miten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö vaikuttaa hyvinvointiin? Tupakka- ja nikotiinituotteiden ympäristövaikutukset? Mitä haittaa tupakka- ja nikotiinituotteista on erityisesti nuorelle?
 • Uutinen: Kirjoitetaan uutisjuttu tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta.
 • Mielipidekirjoitus: Kirjoitetaan mielipidekirjoitus esimerkiksi nuorten sähkösavukkeiden käytöstä, sähkösavukkeiden (vapejen) käytöstä koulussa/yläkoulussa tai lasten ja nuorten parissa toimivien aikuisten sähkösavukkeiden käytöstä. Mitä mieltä kirjoittaja asiasta on? Mitkä ovat perustelut?
 • Mainos: Suunnitellaan tupakka- ja nikotiinituotteiden vastainen mainos. Mainokseen voi valita yhden tuotteen, kuten sähkösavukkeen (vapen)

Ryhmät etsivät aiheesta tietoa ja materiaalia. Opettaja voi myös jakaa oppilaille aihetta koskevaa materiaalia. Luokka keksii lehdelle yhdessä kivan nimen ja ideoi kiinnostavia otsikoita. Lehden voi toteuttaa myös paperisena versiona.


Katso myös

Tehtävät / Alakoulu