Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos

Lopettamisen tukeminen ja yhteistyö oppilaitoksen kanssa

Esimerkki: Opiskeluterveydenhuollosta todettiin, että opiskelijat harvoin hakeutuvat vastaanotolle hakemaan tukea tupakoinnin, nuuskaamisen tai sähkötupakan käytön lopettamiseen. Samalla oppilaitoksessa tehtiin havainto, ettei opiskelijoita myöskään systemaattisesti ohjata opiskeluterveydenhuollon vastaanotolle.

Tämän toteamuksen jälkeen huolehdittiin, että henkilöstö tiedottaa opiskelijoille, että tukea tupakka- ja nikotinituotteiden käytön lopettamiseen saa tarvittaessa opiskeluterveydenhuollosta. Lisäksi varmistettiin, että opiskeluterveydenhuolto pystyy resurssiensa puitteissa tukemaan opiskelijaa käytön lopettamisessa.

Opiskeluhuoltoryhmässä on hyvä pohtia seuraavia kysymyksiä opiskelijan tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisen tukemisessa:

  • Kuka ohjaa ja minne, kun opiskelija kokee tarvitsevansa tukea tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen?
  • Otetaanko tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö puheeksi myös muualla kuin terveystarkastuksissa?
  • Mitkä ovat opiskeluhuollon resurssit tukea opiskelijaa tuotteiden käytön lopettamisessa?
  • Onko opiskelijoiden toiveita kuultu?
  • Onko koulutustarpeita?

Fressisedu – Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön puheeksiottaminen nuoren kanssa

Opiskelijat toivovat ohjausta, tukea ja seurantaa

Opiskelijat kokevat, että terveydenhoitajalta saa luotettavaa tietoa tupakka- ja nikotiinituotteista. Opiskelijat toivovat tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen konkreettisia vinkkejä ja henkilökohtaista ohjausta.

Savon ammattiopiston opiskelijakunnan hallitus: ”Opiskelijalta voi hyvin vaatia omapohdiskelua siitä, miksi hän tupakoi tai nuuskaa. Tai, että olisiko jokin muu tapa purkaa esimerkiksi ärsytystä tai stressiä.”