Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu

Mainos: Elä terveesti

Tavoite

Pohtia, miksi tupakka- ja nikotiinituotteiden vastaisia mainoskampanjoita tehdään ja mitä niillä halutaan viestiä.

Toteutus

Oppilaat pohtivat pienryhmissä, millainen olisi yläkouluikäisiä nuoria puhutteleva YouTube-mainoskampanja, joka edistäisi tupakoimattomuutta ja/tai nuuskattomuutta.

Noin 10 minuutin vapaan keskustelun jälkeen ryhmät listaavat parhaat mainosideat muistiin. Ideoiden pohjalta he kirjoittavat mainoskäsikirjoituksen. Oppilaat kuvaavat mainokset, ja jokainen ryhmä esittelee tuotoksen luokalle. Lopuksi oppilaat keskustelevat yhdessä siitä, mikä mainos oli luokan mielestä puhuttelevin ja miksi.


Katso myös

Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu
Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu