Tietopaketit

Nikotiinipussit nuorten keskuudessa

Mitä nikotiinipussit ovat?

Nikotiinipussit ovat nuuskan tapaan huulen alla käytettäviä pusseja. Väriltään ne ovat usein valkoisia ja kooltaan pienempiä kuin perinteiset nuuskapussit. Nikotiinipussit eroavat perinteisestä nuuskasta siinä, että ne eivät sisällä tupakkakasvia. Niissä on kuitenkin runsaasti nikotiinia. Tämän lisäksi pussit sisältävät vettä, kuituja, maku- ja täyteaineita.

Suomessa saa myydä nikotiinipusseja, jotka sisältävät alle 20 mg nikotiinia. Markkinoilla olevien pussien nikotiinipitoisuudet ovatkin tyypillisesti korkeat.  Ulkomaisista verkkokaupoista on myös mahdollista tilata vahvempia nikotiinipusseja. Pakkauksiin ei aina merkitä selkeästi nikotiinin määrää, minkä takia nuorten voi olla vaikeaa päätellä, miten vahvasta tuotteesta on kyse.

Nikotiini on pusseissa yleensä nikotiinisuolan muodossa. Nikotiinisuolaa tehdään sekoittamalla nikotiiniin happoja, kuten bentsoehappoa. Tämän tarkoituksena on saada tuotteeseen alhaisempi pH-arvo. Alhaisempi pH- arvo ja makuaineet helpottavat vahvempien tuotteiden käyttöä, mikä mahdollistaa sen, että tuotteita voidaan käyttää tiheämmin ja kerralla pidemmän aikaa. Suun limakalvojen kautta tuotteiden nikotiini imeytyy erittäin tehokkaasti, ja sen myötä käyttäjien veren nikotiinipitoisuudet nousevat korkeiksi ja kestävät kehossa pitkään.

Millaisia terveyshaittoja nikotiinipussit aiheuttavat?

Nikotiinipussien tunnetut terveyshaitat aiheutuvat nikotiinista. Mitä useammin, pidempään ja vahvempia nikotiinipusseja käytetään, sitä enemmän nikotiinia imeytyy elimistöön. Sitä enemmän syntyy myös terveyshaittoja ja riippuvuutta.

Nikotiiniriippuvuus

Nikotiiniriippuvuusoireita voivat olla muun muassa ärtyneisyys, kärsimättömyys, päänsärky, univaikeudet ja huonovointisuus. Ne voivat haitata arkea, opiskelu- ja työkykyä. Nikotiiniriippuvuuden vieroitusoireet alkavat usein jo muutaman tunnin kuluttuja edellisestä annoksesta. Oireet poistuvat hetkeksi, kun tuotteita käytetään. Nuoret voivat kokea nikotiinituotteiden käytön helpottavan stressiä, ahdistusta ja ärtyneisyyttä. Usein myönteisenä koetut vaikutukset ovat kuitenkin seurausta vieroitusoireiden helpottumisesta hetkellisesti.

Aivojen kehitys

Nikotiini on erityisen haitallista lapsille ja nuorille, sillä se voi vaikuttaa aivojen kehitykseen. Välittäjäaineissa tapahtuvat muutokset aiheuttavat riippuvuutta. Nikotiini voi aiheuttaa pysyviä muutoksia aivoissa, mikä taas voi vaikuttaa keskittymiskykyyn ja oppimiseen sekä aiheuttaa masennus- ja ahdistusoireita.

Myrkytyksen mahdollisuus

Nikotiini on myrkky. Nikotiinimyrkytyksen voi saada pienistäkin määristä nikotiinia, mikäli ei ole siihen tottunut tai saa totuttua suuremman annoksen. Nikotiinimyrkytyksen oireita ovat muun muassa pahoinvointi, oksentelu, päänsärky ja vapina. Lievät oireet menevät usein ohi, kun nikotiini poistuu kehosta. Vakavampia oireita voivat olla yhtäkkinen matala verenpaine, korkea tai matala pulssi tai hengitysvaikeudet. Tällaisia tai muuten voimakkaita oireita saadessaan on hakeuduttava terveydenhuollon hoitoon.

Pitkittyneen käytön terveyshaitat

Nikotiinilla on stimuloiva vaikutus. Se supistaa verisuonia, nostaa sydämen sykettä, rasittaa sydäntä ja altistaa rytmihäiriöille. Runsas nikotiinin käyttö voi lisätä riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin sekä kakkostyypin diabetekseen. Mikäli myöhemmällä iällä sairastuu syöpään, nikotiini lisää syöpäsolujen kasvua ja heikentää syöpähoitojen vaikutuksia. Usein nuoret eivät täysin tiedosta, millaisia haittoja nikotiinista voi aiheutua.

Miten nikotiinipusseja tällä hetkellä säädellään?

  • Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päätöksellä (21.6.2023) 20 milligrammaa tai sitä enemmän nikotiinia sisältäviä nikotiinipusseja ei saa myydä tai tuoda markkinoille Suomessa.
  • Yksityishenkilö saa tuoda ulkomailta 20mg vahvempia nikotiinipusseja omaan käyttöön.
  • Nikotiinipusseja ei saa myydä alle 18-vuotiaille.
  • Nikotiinipussien mainonta ja esilläpito myyntipaikassa on kiellettyä.

Miksi nikotiinipussit houkuttavat nuoria?

Tupakkateollisuus pyrkii tuomaan jatkuvasti markkinoille uusia tuotteita, joilla houkutellaan yhä nuorempia käyttäjiä. Markkinoinnissa hyödynnetään nuorten suosimia makuja, brändejä ja esikuvia, jotta tuotteesta saataisiin houkutteleva ja kynnys käytölle madaltuisi. Nikotiinipusseja markkinoidaan vähemmän haitallisina ja parempina vaihtoehtoina kuin esimerkiksi tupakkakasvia sisältävä nuuska. Vaaratonta mielikuvaa luodaan värikkäiden rasioiden ja makuvaihtoehtojen (kuten minttu ja karkki) avulla.

EHYT:n tekemän selvityksen mukaan yhä useampi nuori pitää nikotiinipusseja trendikkäänä. Trendikkyys oli kasvanut kahdessa vuodessa 12 prosentista 21 prosenttiin. Nikotiinipusseja ei pidetä myöskään yhtä haitallisena kuin perinteisiä tupakkatuotteita.

Aikuisen tehtävä on ottaa puheeksi ja puuttua käyttöön

Kuka tahansa aikuinen voi ottaa puheeksi nikotiinipussien tai tupakka- ja nikotiinipussien käytön nuorten kanssa. Ennaltaehkäisyn näkökulmasta on tärkeää avoin ja faktoihin perustuva keskustelu.

Aikuinen voi olla tärkeänä tukena myös nikotiinipussien käytön lopettamisessa. Keskustelussa on keskeistä löytää nuorta itseään motivoiva syy lopettaa. Nuoria motivoi usein lopettamisen välittömät hyödyt, kuten rahan säästyminen, suorituskyvyn parantuminen ja riippuvuudesta irti pääseminen. Tärkeää on nuoren ja aikuisen välinen kannustava keskustelu.

Keskustelun apuna voi käyttää Fressisedun puheeksi oton mallia

Nuorille suunnattua materiaalia nikotiinipusseista:
Nikotiinipussit – mitä ne ovat ja miksi niitä ei kannata käyttää? 

Mikä nuoria mietityttää? Kysymyksiä Fressiksen Kysy asiantuntijalta -palstalta.

Onko nikotiinipussit parempi vaihtoehto kuin nuuska?

Tuleeko noin 10 nikotiinipussin käytöstä pysyviä jälkiä? 

Kokeilin nikotiinipussia ja tuli huono olo. Mitä teen?

 

LÄHTEET:

Nikotiinipussien vahvuuksille uusia rajoituksia – 20 mg tai enemmän nikotiinia sisältävät pussit poistettava markkinoilta | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Nikotiinipussit ovat terveydelle haitallisia – Tavoitteena käytön loppuminen (valtioneuvosto.fi)

https://www.ilmansyopaa.fi/tunne-syopariskit/tupakka-nuuska-sahkosavuke-vesipiippu/?gclid=EAIaIQobChMIsord3a6agAMVCtGyCh3F0gvsEAAYASAAEgIhF_D_BwE

https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/vaikuttavatko-tupakka-ja-nikotiinituotteet-kilpaurheilijan-suorituskykyyn/?public=505eda2c71a10302109b5710eec7163a

Yhä useampi nuori pitää nikotiinipusseja ja sähkösavukkeita trendikkäänä – EHYT ry

Tupakkalaki – tavoitteena tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen 2030 mennessä. | Suomen ASH ry