Tehtävät / Alakoulu, Yläkoulu

Tupakka- ja nikotiinituotteet, ryhmäilmiö ja sosiaalinen media

Yhä nuoremmat lapset altistuvat tupakka- ja nikotiiniteollisuuden aggressiiviselle piilo- ja mielikuvamarkkinoinnille sosiaalisessa mediassa ja digitaalisissa peliympäristöissä. Markkinoinnin kautta tuotteiden käyttö pyritään normalisoimaan yhä nuoremmissa ikäluokissa. Erityisesti sähkösavuke eli vape -ilmiö on osa maailmanlaajuista nuorisokulttuuria, johon moni lapsi ja nuori haluaa samaistua. Se myös luo valheellista mielikuvaa siitä, että kaikki käyttäisivät tuotteita ja se olisi nyt jollain tavalla trendikästä. Totuus on se, että onneksi vain pieni osa lapsista ja nuorista käyttää tuotteita tai on niitä kokeillut.

Kuitenkin mitä useammin lapsi tai nuori näkee tuotteiden käyttöä omassa arjessaan tai digitaalisessa ympäristössään, sitä suurempi on riski sille, että nuori alkaa tuotteita käyttämään. Erityisesti sähkösavukkeiden käyttö on vahvasti ryhmäilmiö. Jos lapsen tai nuoren kaveripiirissä käytetään tuotteita, voi lapsi kokea ulkopuolisuuden tunnetta, jos ei halua tuotteita käyttää. Tämä myös lisää riskiä tuotteiden käytön aloittamiselle.

Oppilaiden kanssa on tärkeää pohtia tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön liittyvää ryhmäpainetta ja medialukutaitoa. Oppilaat on tärkeä saada itse pohtimaan sitä, miten sosiaalisen median luoma kuva tuotteiden käytöstä ja käyttäjistä tai ympärillä olevien tuotteiden käyttö voi vaikuttaa lapsen omiin asenteisiin.

Tavoite

Oppilaan tieto tupakka-ja nikotiinituotteista lisääntyy erityisesti ryhmäpaineen ja sosiaalisen median näkökulmista. Oppilas oppii tarkastelemaan riippuvuutta sosiaalisena ilmiönä. Oppilas oppii näkemään, millaiset asiat sosiaalisessa ympäristössä ja mediassa vaikuttavat hänen terveyskäyttäytymiseensä.

Toteutus

Luokka kartoittaa yhdessä ennakkotietonsa tupakka- ja nikotiinituotteista (tupakka. nuuska, sähkösavuke (vape) ja nikotiinipussit); mitä he tietävät tuotteista, ovatko he kohdanneet niitä omassa arjessaan ja sosiaalisesssa mediassa. 

Tämän jälkeen oppilaat voivat jakautua kiinnostuksensa mukaan selvittämään lisätietoa eri tuotteista ja niiden haitallisuudesta. Tiedot voi kasata sähköiselle alustalle tai luokan taululle, jota kaikki voivat työstää. Oppilaat esittelevät löytämänsä tiedot muille ryhmille.

Tämän jälkeen oppilaat pohtivat sosiaalisen median viestien todenperäisyyttä suhteessa kerättyyn tietoon. Kerrotaanko sosiaalisessa mediassa rehellisesti tuotteiden haitoista ja miten tuotteiden käyttö näkyy somessa.

  • Oppilaat voivat miettiä sitä, millaisissa yhteyksissä he ovat nähneet tuotteiden käyttöä tai niistä viestimistä sosiaalisessa mediassa. Onko käyttö ja viestit liittyneet esimerkiksi höyrytemppujen tekemiseen, yhdessä kavereiden kanssa olemiseen tai terveyshaitoista viestimiseen? Millainen vaikutus näillä kuvilla ja videoilla on ollut oppilaan omiin asenteisiin ja suhtautumiseen tuotteita kohtaan?
  • Millaisia tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä viestejä somessa liikkuu? Ovatko viestit todenmukaisia? Miten sosiaalisessa mediassa vastaan tulevien viestien todenmukaisuutta voidaan arvioida? Oppilaat voivat käydä tutustumassa Syöpäjärjestöjen nuorille suunnatun Fressis.fi-sivuston sosiaalisen median kanaviin Instagramiin ja Tiktokiin ja pohtia, miten niissä on käsitelty tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja ja onko niissä onnistuttu.

Lisäksi voidaan pohtia, onko olemassa esimerkiksi tiettyjä ryhmiä, joissa eri tuotteita käytetään erityisen paljon ja miten tällaisen ryhmän käytökseen ja/tai asenteeseen voidaan vaikuttaa? Usein tuotteiden käyttö on ryhmäilmiö ja siihen liittyy sosiaalinen riippuvuus. Tuotteita käytetään tiettyjen kavereiden kanssa ja tuotteiden käyttö tarjoaa tavan olla yhdessä. Nuori tai lapsi, joka halusia kuulua ryhmään, voi kokea suurta painetta alkaa käyttämään tuotetta.

Lopuksi oppilaat suunnittelevat tietojensa sekä tekemiensä havaintojen perusteella tupakka- ja nikotiinituotevastaisen some-mainoksen tietylle kohderyhmälle.

Ryhmät esittelevät toisilleen tuotoksensa. Sen jälkeen he voivat esimerkiksi äänestää näistä vuoden mainoksen. Jokaisen tulee perustella lyhyesti, miksi valitsi juuri ko. mainoksen.


Katso myös

Tehtävät / Alakoulu