Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu

Miellekartta: Tupakka on globaali ongelma

Tavoite

Lisätä oppilaiden tietoa tupakkatuotteiden globaaleista vaikutuksista.

Toteutus

Oppilaat katsovat seuraavat videot:

Tämän jälkeen oppilaat pohtivat pareittain, mitä videot kertovat tupakkateollisuuden globaaleista vaikutuksista. Oppilaat voivat hakea aiheesta lisätietoa esimerkiksi täältä:

Tupakka on uhka ympäristölle (Suomen ASH)

Työskentelyn tulos kootaan miellekartan muotoon vihkoon tai digitaalisesti (sovellusehdotukset lopussa:​ ​MindMeister tai ​ Popplet)

Tehtävän purkukeskustelussa luokassa on nähtävillä maailmankartta, jotta oppilaat voivat hahmottaa Suomen sijainnin suhteessa muuhun maailmaan.

Opettaja voi teettää oppilailla myös tupakan ympäristövaikutuksiin liittyvän monivalintatehtävän LearningApps-sovelluksessa.

LearningApps

MindMeister

MindMeisterilla voidaan tehdä miellekarttoja. Karttoihin voi sisällyttää tekstiä, kuvia, kansioita, ääntä ja videoita. Miellekartat voidaan jakaa muille. MindMeister toimii iPadilla, iPhonella ja Androidilla.

Popplet

Popplet on sovellus, jolla voidaan luoda miellekarttoja. Popplet-alustalle voi sijoittaa tekstiä ja kuvia sekä muodostaa suhteita niiden välille. Popplet toimii iPadilla eikä vaadi kirjautumista.


Katso myös

Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu