Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu

Tarina: Tupakan ja nuuskan matka

Tavoite

Havainnollistaa tupakan tai nuuskan matkaa kehitysmaista Suomeen ja Suomessa. Oppia nikotiinituotteiden haitallisista ympäristövaikutuksista.

Toteutus

Oppilaat työskentelevät pareittain ja hakevat tietoa seuraavilta sivustoilta:

Fressis

Yle

Stumppi

Suomen ASH

Hakusanoja:

  • Tupakkakasvi ja tupakkakasvin viljely
  • Tupakan tuotanto kehitysmaissa: halpa työvoima, ympäristöhaitat
  • Tupakkateollisuus
  • Tupakan markkinointi
  • Tupakka ja ilmastonmuutos
  • Tupakan ja tumppien aiheuttamat haitat

Oppilaat voivat myös katsoa aiheeseen liittyviä videoita:

Tiedonhaun jälkeen oppilaat kirjoittavat tietoon perustuvan tarinan, jonka päähenkilönä/ -henkilöinä on/ovat joko Tumppi tupakan tumppi tai nuuskapurkki:

  • Helou, olen Tumppi, Tupakan Tumppi TAI
  • Moi täältä roskiksesta! Ollaan tyhjiä nuuskapurkkeja. Täällä on ahdasta. Miten me tänne jouduttiin?

Oppilaat voivat lukea tarinoita ääneen luokassa ja samalla tarkastella, millaisia matkoja tupakkatuotteet ovat tehneet ja millaisia ympäristövaikutuksia tupakkatuotteen matka on aiheuttanut.

Huomaathan, että tarinatehtävää voidaan käyttää myös äidinkielen integraatiotehtävänä (monialaisuus).


Katso myös

Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu