Tehtävät / Lukio

Tupakkateollisuuden aiheuttamat ympäristöhaitat

Tavoite

Opiskelijat saavat tietoa tupakoinnin aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja pohtivat tupakoinnin aiheuttamien haittojen vastuukysymyksiä.

Toteutus

Opiskelijat lukevat Ylen sivuilta uutisen: WHO vaatii tupakkateollisuutta korvaamaan aiheuttamansa valtavat luontotuhot (Yle 30.5.2017).

Luettuaan uutisen opiskelijat keskustelevat ryhmissä, miten WHO perustelee uutisen mukaan korvausvaateensa. Lopuksi aiheesta käydään keskustelu ja opettaja kokoaa ryhmien pohdinnat taululle ranskalaisin viivoin.

Lisämateriaalia opettajalle: