Tehtävät / Yläkoulu

Youtube-video: Tupakan ympäristöhaitat

Tavoite

Tutustua tupakkatuotteiden käytön ​aiheuttamiin ympäristöongelmiin.

Tehtävä

​Oppilaat​ ​toimivat​ ​pareittain​ ja​ ​lukevat ​​aluksi​ ​Fressis-sivustolta tekstin:

Mitä​ ​haittaa​ tupakoinnista​​ on​ ​ympäristölle?

Oppilaat voivat katsoa myös aiheeseen liittyviä videoita:

Tämän​ jälkeen parit luovat kuvitteellisen​ ​tubettajan,​ joka ottaa​ kanavallaan​ ​kantaa ​siihen, ​onko tupakkatuotteiden käyttö vain jokaisen​ oma​ ​asia. Tubettajan kannanotto​ videoidaan ja tuotoksia katsotaan yhdessä​ luokan​ ​kanssa. Lopuksi keskustellaan tupakan aiheuttamista ympäristöongelmista.


Katso myös

Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu