Oppilaille: Tupakka- ja nikotiinituotteet ympärillämme

Tunnin tavoitteet

 • Tarkastella kriittisesti netissä ja sosiaalisessa mediassa (esim. Instagramissa) esiintyvää tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyvää kuvamateriaalia ja piilomainontaa
 • Havainnollistaa tupakan matkaa kehitysmaista Suomeen ja Suomessa
 • Oppia tupakka- ja nikotiinituotteiden haitallisista ympäristövaikutuksista

Läsnäoloharjoitus

Läsnäoloharjoitus valmistaa sinua uuden aiheen oppimiseen. Tutkimustulosten mukaan musiikin kuuntelu ennen oppituntia vahvistaa keskittymiskykyä. Ota siis mukava asento, kuuntele sinulle mieluinen biisi ja rentoudu.

Jos harjoitus tehdään yhdessä luokan kanssa, opettaja antaa sinulle erillisen ohjeen, miten harjoitus toteutetaan.

Tehtävä 1. Ajattelun aktivointi ja aiheen alustus

Harjoittelet omaa ajattelua ja oivaltamista alla olevilla aktivoivilla kysymyksillä tupakka – ja nikotiinituotteista. Opettaja osoittaa alla olevalta listalta kysymykset joihin sinulta/pienryhmältäsi odotetaan pohdintoja. Jos olette nopeampia kuin muut, hyödyntäkää aika tarkastellessa muita kysymyksiä. Lopuksi pohdinta esitellään muille suullisesti tai kirjallisesti.

Kysymyksiä pohdittavaksi: 

 • Miten media suhtautuu tupakointiin/nuuskaamiseen? 
 • Onko tupakkatuotteiden kuvamateriaalia paljon vai vähän nuorten mediassa?  
 • Missä tupakkatuotteita valmistetaan?  
 • Onko tupakkatuotteiden valmistus ekologista vai kuormittavaa? 
 • Kuka/ketkä hyötyvät tupakka- ja nikotiinituotteiden myynnistä?

Tehtävä 2. Tiedon syventäminen osa 1 (media)

A) Tässä tehtävässä tarkastellaan kriittisesti netissä ja sosiaalisessa mediassa (esim. Instagramissa) esiintyvää tupakkatuotteisiin liittyvää kuvamateriaalia. Ohjeet tehtävään löydät linkistä #nuuska #tupakka #sähkötupakka – instagram – tehtävä.

Löytämienne kuvien avulla käydään keskustelua kuvien luomista mielikuvista sekä tuotteiden piilomainonnasta. 

B) Suunnittele Instagram-kuva, mainos tai meemi, joka kannustaisi nuorta olemaan aloittamatta tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai lopettamaan käytön. Julkaise kuva luokan verkkoalustalla. Tarkastelkaa kuvia yhdessä. Voit myös julkaista kuvan halutessasi Instagramissa ja tägätä kuvaan Fressiksen.

Tehtävä 3. Tiedon syventäminen osa 2 (ympäristö)

A) Tutustu nuuskan käytön aiheuttamiin ympäristöhaittoihin Fressiksen tietopankissa. Listaa vihkoon/verkkoon viisi löytämääsi haittaa.   

B) Työskentelet yksin/pienryhmässä hakien tietoa sekä tutustuen videoihin FressisEdun sivustolla. Tiedonhaun jälkeen kirjoitat tietoon perustuvan tarinan, jonka päähenkilönä/ -henkilöinä on/ovat joko Tumppi tupakan tumppi tai nuuskapurkki: 

”Helou, olen Tumppi, Tupakan Tumppi” TAIMoi täältä roskiksesta! Ollaan tyhjiä nuuskapurkkeja. Täällä on ahdasta. Miten me tänne jouduttiin?” 

 Kirjoittamassasi tarinassa voit ympäristön lisäksi nostaa esille myös edellisessä tehtävässä nousseita mediaan liittyviä asioita. Tarinoita luetaan ääneen luokassa/verkossa ja samalla tarkastellaan, millaisia matkoja tupakkatuotteet ovat tehneet ja millaisia ympäristövaikutuksia tupakkatuotteen matka on aiheuttanut. 

Tehtävä 4. Testaa tietosi

Testaa tietosi tupakka- ja nikotiinituotteiden ympäristöhaitoista

Opettajan ohjeistuksen mukaan, kirjoita lisäksi lapuille / taululle / verkkoon vähintään kaksi asiaa, jotka sinulle jäi tunnista mieleen tai mitä pidit tärkeänä/kiinnostavana.

Kotitehtävä

 1. Kuvaa puhelimella tai piirrä koulumatkasi varrelta kolme havaintoa tupakkatuotteista ympäristössä.
 2. Vastaa vihkoon/verkkoon: Miksi ihmiset jättävät maatumatonta jätettä luontoon?
 3. Katso Jennysvoicesin video ja kerro kaksi esimerkkiä tupakka- ja nikotiinituotteiden piilomainonnasta. Miksi piilomainonta on ongelmallista?