Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisy eri ikäkaudet huomioiden

Kun lapsi on alakouluikäinen

Tavallisimmin tupakkatuotteita kokeillaan 14- 16 vuotiaana, mutta joskus jopa alle 10-vuotiaana. Keskustelu tupakasta, nuuskasta ja sähkötupakasta tulisikin aloittaa hyvissä ajoin ennen kuin kokeilut ovat edes alkaneet.

Lapsen itsetunnon ja oman ajattelun vahvistaminen suojelee häntä myös tupakka-ja nikotiinituotteiden käytön aloittamiselta.

Lapset ovat uteliaita, ja he kiinnostuvat erilaisista asioista. Kun lapsi kiinnostuu tupakkatuotteista, hän voi kysellä ja ihmetellä asiaa. Tällöin aikuisen on hyvä olla hereillä, jottei oiva tilaisuus keskustelulle mene ohi. Lapsen kiinnostuneisuutta ei tule tuomita, vaan suhtautua siihen luottamuksenosoituksena aikuista kohtaan.

Miksi nuoret käyttävät tupakkatuotteita?

Mitä voin tehdä?

 • vahvista lapsen asennetta, tietoja ja taitoja kieltäytyä
 • hanki tietoa tupakasta/nuuskasta/sähkötupakasta esimerkiksi nuorille suunnatulta Fressis-sivustolta
 • keskustele siitä, miksi ihmiset tupakoivat tai käyttävät nuuskaa
 • keskustele ryhmäpaineesta eli kaveriporukan vaikutuksesta ja siitä, miten konkreettisesti voi kieltäytyä tupakasta, jos esimerkiksi kaverit tarjoavat tupakkaa
 • kysy lapselta, mitä mieltä hän on tupakoinnista/nuuskaamisesta
 • ole johdonmukainen ja selkeä omissa mielipiteissäsi
 • painota tupakoimattomuuden hyötyjä
 • rohkaise lasta harrastuksiin, ne suojelevat tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden käytön aloittamiselta

Tupakkatuotteiden terveyshaitat

Miten voimme vaikuttaa nuorten asenteisiin?

Kun lapsi on yläkouluikäinen

Yläkouluun siirtyminen on tupakoinnin ja nuuskaamisen kannalta kriittistä aikaa: tupakointikokeilut lisääntyvät selvästi tuossa vaiheessa. Ikävaiheeseen kuuluu riskien otto. Kaverit alkavat merkitä yhä enemmän.

Tupakoinnin tai nuuskaamisen avulla nuori voi hakea hyväksyntää kaveriporukassa. Päihteiden käyttö saa sopimaan porukkaan. Positiiviset tunteet, kuten jännitys, hauskuus, yhteenkuuluvuus ja päihtymisen tunne houkuttelevat polttamaan ja nuuskaamaan.

Miksi nuoret käyttävät tupakkatuotteita?

Vanhempien on syytä päivittää tietonsa tupakka- ja nikotiinituotteista viimeistään tässä vaiheessa. Nuorta kannattaa kuunnella herkällä korvalla ja pyrkiä pitämään keskustelu avoimena, jotta pysyy perillä nuoren maailmassa tapahtuvista asioista.

Avoin keskustelu nuoren kanssa ei tarkoita kaiken jakamista, eikä varsinkaan kaiken hyväksymistä. Vanhemman tehtävä on kertoa, miltä asiat näyttävät aikuisen näkökulmasta ja kertoa selkeästi, ettei hyväksy tupakointia, nuuskaamista tai muutakaan päihteiden käyttöä. Nuoren täytyy tietää, mikä vanhempien kanta asiaan on.

Tupakkatuotteiden terveyshaitat

Nuuskan käyttö Suomessa

Mitä voin tehdä?

 • ole kiinnostunut nuoren vapaa-ajan vietosta; missä, mitä, kenen kanssa?
 • hanki tietoa tupakasta/nuuskasta/sähkötupakasta esimerkiksi nuorille suunnatulta Fressis-sivustolta
 • keskustele nuoren kanssa siitä, tupakoiko tai nuuskaako hänen kavereistaan kukaan
 • rohkaise nuorta harrastuksiin, ne suojelevat tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden käytön aloittamiselta
 • pyri vaikuttamaan harrastustoiminnan järjestäjiin, jotta tupakkatuotteiden käyttökielloista pidetään tiukasti kiinni
 • jaa kokemuksiasi muiden nuorten vanhempien kanssa, ota tarvittaessa yhteys myös kouluun
 • voit miettiä yhdessä nuoren kanssa, kannustaisiko jokin palkinto nuorta pysymään tupakoimattomana

Miten voimme vaikuttaa nuorten asenteisiin?

Sarjakuva vanhemmille siitä, miten lapsen tupakkatuotteiden käyttöön suhtaudutaan.