Mitä kuuluu Savon ammattiopiston nikotiinittomuuden edistämiselle?

Nikotiiniton amis -toimintamallin avulla rakennetaan oppilaitosympäristöä ja -yhteisöä, jotka tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden tehdä terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja. Mallin tavoitteena on, että nikotiinittomuuden edistäminen on osana oppilaitoksen arjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Toimintamalli on alun perin kehitetty yhdessä Savon koulutuskuntayhtymän (Sakky), Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen ja Kuopion kaupungin ehkäisevän päihdetyön kanssa vuosina 2018-2020. Tuolloin toimintamalli kulki työnimellä Namis-hanke. Voit lukea lisää Sakkyn Namis-hankkeesta täältä. Sakkyssa toimintamallin sisällöt otettiin käyttöön vuosien 2019-2020 aikana. Palasimme Namis-hankkeen juurille ja selvitimme, mitä Sakkyn nikotiinittomuuden edistämiselle kuuluu nyt?

Aikaisemmin Sakky, kuten monet muutkin oppilaitokset, on ollut savuton. Kuten muissa oppilaitoksissa, niin myös Sakkyssa henkilöstö ja opiskelijat kokivat, että oppilaitos on teoriassa savuton, mutta käytännössä ei. Kesäkuussa 2020 Savon ammattiopisto ja Varkauden lukio julistautuivat nikotiinittomiksi koulutuskuntayhtymän päätöksellä ja hankkeessa kehitetyt työkalut otettiin käyttöön.

Nikotiinittomuuden edistäminen on osana Sakkyn arjen rakenteita

Sakkyn opiskeluhuollon koordinaattori Seija Kärki: Namis-hanke on jäänyt oppilaitoksen arjen rakenteisiin ja meillä oppilaitoksessa vallitsee nikotiinittomuuden edistämisen henki. Nikotiinittomuuden edistäminen on kirjattu oppilaitoksen järjestysääntöihin ja päihdeohjelmaan sekä intrassa on ohjeistukset tuotteiden käyttöön puuttumiseen. Henkilöstö puuttuu tuotteiden käyttöön oppilaitoksen tiloissa, opiskelijoilla on tarjolla muuta mielekästä tekemistä ja henkilöstön nikotiinittomuutta tuetaan. Nikotiiniton Sakky on esillä myös silloin, kun oppilaitokseen rekrytoidaan uusia työntekijöitä. Lisäksi uudet opiskelijat saavat tiedon Sakkyn nikotiinittomuudesta heti opintojen alussa. Oppilaitos on toimintatavoillaan ja toimintaohjeillaan oikeasti sitoutunut nikotiinittomuuden edistämiseen.

Pia Nissinen, Sakkyn henkilöstöpäällikkö: ”Henkilöstössä on noussut oivalluksia, että opiskelijoita ohjataan esimerkillä.”

Ison organisaation toimintakulttuurin muutos vie aikaa

Muutos ison oppilaitoksen rakenteissa ja toimintakuluttuurissa vie aikaa. Toimintamallin mukaista nikotiinittomuustyötä on Sakkyssa takana nyt noin kolme vuotta. Muutosta on nähtävissä henkilöstön asennoitumisessa, käytännön toiminnassa, nikotiinittomuuden edistämisen keskusteluina esimerkiksi hyvinvointiryhmissä ja vähentyneenä tarpeena puuttua opiskelijoiden tuotteiden käyttöön oppilaitoksen tiloissa.

Seija Kärki: ”Sakky on nikotiiniton. Sen takana seistään”.

Yksilön käyttäytymisen muutos vie aikaa. Yhteisön ja ison organisaation kulttuurin muutos vie vielä enemmän aikaa. Pitkäjänteinen työ kuitenkin kannattaa. Oppilaitoksella on merkittävät mahdollisuudet vaikuttaa nuorten terveyskäyttäytymiseen. Oppilaitoksessa työskentelevien aikuisten kautta voimme vaikuttaa tulevien ammattilaisten työkykyyn ja hyvinvointiin. On totta, että oppilaitosten tekemä työ ei yksinään riitä, vaan tarvitaan tukea mm. vanhemmilta ja huoltajilta, lainsäätäjiltä ja nuorten harrastusympäristöiltä. Nikotiiniteeman lisäksi opiskelijoilla voi olla haasteita myös muilla elämän osa-alueilla. Muutosta ei kuitenkaan tapahdu, jos me nuorten kanssa toimivat aikuiset emme sitä edistä ja tämän haasteen helpottamiseen on tarjolla konkreettisia työkaluja.

Nikotiinittomuus ja sen edistämisen tulisi olla ammattiylpeyden aihe, sanoo Kärki. Edistämällä nikotiinittomuutta, koulutamme hyvinvoivia ja terveempiä ammattilaisia.

Lopuksi Seija Kärjen terveiset muille koulutuksen järjestäjille: Jos oppilaitos haluaa olla oikeasti nikotiiniton, tarvitsee koulutuksen järjestäjä siihen rakenteet ja välineet. Toimintamalli tarjoaa ne. Kannustan ehdottomasti tarttumaan mahdollisuuteen. Ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen.

Lisää aiheesta:

Ota Nikotiiniton amis -toimintamallin käyttöön omassa oppilaitoksessasi: Nikotiiniton amis -toimintamalli

Simonen, J. & Heikkilä, A. 2019. Savupilvi portin yllä. Tutkimus ammatillisten oppilaitosten savuttomuustyöstä. Opetushallitus.