Puijo Wolley Juniorit näyttää esimerkkiä nikotiinittomuuden edistämisessä

Toiminnanjohtaja Maarit Viljakainen kokee tärkeäksi, että lasten- ja nuorten harrastaminen tuottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Puijo Wolley Juniorit toiminnanjohtajana hän haluaa edistää terveellisiä elämäntapoja laji- ja liikuntataitojen rinnalla.

”Me halutaan olla vastuullinen seura, ja meidän vastuullisuutemme näkyy siinä, että me ollaan sitouduttu myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja kasvatustyöhön. Nikotiinittomuuden edistäminen on yksi tärkeä teema seuran kasvatustyössä. Tämä tukee myös seuran arvoja, eli yhteenkuuluvuutta ja onnellisuutta.” -sanoo Maarit Viljakainen, Puijo Wolley Juniorit toiminnanjohtaja

Ennaltaehkäisyllä voidaan estää ongelmien syntyminen

Joka toinen suomalainen 9-15-vuotias liikkuu säännöllisesti urheiluseuroissa (Liitu-raportti 2022). Elinympäristöllä on merkittävä vaikutus elintapojen muodostumiselle (Helsingin yliopisto) Säännöllisesti seuratoiminnassa olevat viettävät ison osan vapaa-ajastaan harrastuksen parissa ja siksi seurojen on tärkeää luoda harrastusympäristöjä, joissa lapsen ja nuoren on helpompi tehdä terveellisiä valintoja. Vastuullinen seuratoiminta voi suojata lasta tai nuorta päihdekokeiluilta ja päihteiden säännölliseltä käytöltä.

”Lajimme ei ole vielä ongelmissa nikotiinituotteiden käytön kanssa, mutta ennaltaehkäisyn näkökulmasta haluamme tarttua toimeen etukäteen. Oman kokemukseni mukaan nikotiinituotteita tarjotaan koko ajan nuoremmille. Alakoululaiset ovat myös potentiaalisia kokeilijoita nuuskan ja sähkötupakan käytössä.” Maarit Viljakainen

Kouluterveyskyselyn tulokset tukevat Maaritin käsitystä. Pitkään jatkunut positiivinen kehitys nuorten nikotiinituotteiden käytössä näyttää pysähtyneen. ( THL, Kouluterveyskysely) Syynä on nuoria houkuttavat uudet nikotiinituotteet kuten nikotiinipussit ja sähkösavuke eli vape. Tuotteita myös markkinoidaan suoraan nuorille. Mainonnassa käytetään ilmaisuja kuten ”sisältää puhdasta nikotiinia” ja kuvituksena urheilijoita tai urheiluun liittyviä kuvia. Kaikki tämä luo kuvaa haitattomuudesta ja nikotiinin kuulumisesta urheiluun ja urheilijan imagoon.

Tiedetäänkin, että urheiluseuratoimintaan osallistuvat eivät ole suojassa tuotteilta. Seuratoimintaan osallistuvien nikotiinituotteiden käyttö on yhtä yleistä kuin muillakin lapsilla ja nuorilla. (Liitu-raportti 2022).

Lue lisää nikotiinipusseista: Nikotiinipussit nuorten keskuudessa
Lue lisää sähkösavukkeista eli vapesta: Sähkösavuke eli Vape nuorten keskuudessa

Säännöt ja sopimukset tukevat arjen työtä

Päihteettömyys on ollut jo pitkään Puijo Wolley Juniorit seuran säännöissä. Nyt nikotiinittomuus ja päihteettömyys on lisätty myös valmentajasopimuksiin. Nämä säännöt sitovat jäseniä nikotiinittomuuteen seuran tapahtumissa.

”Meillä on valmentajasopimuksiin kirjattu päihteiden ja nikotiinin osalta se, että seuran alaisissa tapahtumissa tai seura-asussa esiintyessä niitä ei käytetä. Mehän ei voida valvoa valmentajien arkea, mutta me voidaan pyrkiä vaikuttamaan siihen, että miltä se meidän seuratoimintamme näyttää.”  Maarit korostaa aikuisten roolia esikuvina ja sitä, kuinka seuran toimintaan osallistuvat aikuiset voivat vaikuttaa positiivisesti nuorten päätöksiin.

Miksi muidenkin seurojen kannattaa tutustua Nikotiiniton urheilu -toimintamalliin?

On helpompi päästä seuralle asetettuihin tavoitteisiin, kun voimme tukeutua tässä asiassa Syöpäjärjestöjen, EHYT ry:n ja Olympiakomitean luomiin ohjeistuksiin ja rakenteisiin sekä varsinkin saada opastusta ja koulutusta kotipaikkakunnalla tähän kaikkeen liittyen”, kertoo Puijo Wolley Junioreiden toiminnanjohtaja Maarit Viljakainen.

Nikotiiniton urheilu -toimintamalli sisältää viisi työkalua

  1. muokattavissa olevat nikotiinittomuuden pelisäännöt,
  2. puheeksi oton -mallin,
  3. nikotiinituotteiden lopettamisen tukemisen mallin,
  4. viestintämateriaalia seuran tiloihin ja sosiaaliseen mediaan sekä
  5. nikotiinimyytit -tietotestin sekä muuta materiaalia keskustelun avuksi käytettäväksi nuorten kanssa.

Seurat voivat poimia maksuttomista työkaluista tarpeelliset ja voivat saada maksutonta koulutusta ja tukea työkalujen käyttöön. Lue lisää toimintamallista ja työkaluista: www.nikotiinitonurheilu.fi

 

Lähteet:

Tutkija suosittaa: ennaltaehkäisy on tehokkain tapa tukea terveyttä (Helsingin yliopisto)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa 2022 (LIITU) (Liikuntaneuvosto.fi)

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö ja hankintatavat nuorilla oppilaitostyypeittäin 2017–2023 (THL, Kouluterveyskysely)