Tehtävät / Yläkoulu

Miellekartta: Tupakka- ja nikotiinituotteiden terveyshaitat

Tavoite

Kartoittaa oppilaiden tietoja tupakka- ja nikotiinituotteiden terveyshaitoista.

Toteutus

Oppilaat laativat yksin tai parin kanssa ​miellekartan​ ​otsikolla​  tupakka- ja nikotiinituotteiden haitat terveydelle. Miellekartta​ voidaan​ ​tehdä​ ​ vihkoon​ ​tai​ ​​digitaalisesti​ (sovellusehdotukset:​ ​MindMeister tai ​ Popplet).​

Kun uutta aihetta aletaan käsitellä, miellekarttatehtävä toimii motivoivana diagnostisena tehtävänä, jolla opettaja saa tiedon oppilaittensa lähtötasosta. Luokka voi keskustella miellekartoistaan ja siitä, mitä he jo tietävät ja mitä kurssilla opiskellaan. Apua aiheen käsittelyyn saa nuorille suunnatulta Fressis-sivustolta.

Fressis

Digitaalinen miellekartta voidaan tallentaa ja sitä voidaan myös täydentää opiskelun edetessä.

Opettaja voi teettää oppilailla myös nikotiinin haittoihin liittyvän yhdistelytehtävän LearningApps-sovelluksessa.

LearningApps

MindMeister

MindMeisterilla voidaan tehdä miellekarttoja. Karttoihin voi sisällyttää tekstiä, kuvia, kansioita, ääntä ja videoita. Miellekartat voidaan jakaa muille. MindMeister toimii iPadilla, iPhonella ja Androidilla.

Popplet

Popplet on sovellus, jolla voidaan luoda miellekarttoja. Popplet-alustalle voi sijoittaa tekstiä ja kuvia sekä muodostaa suhteita niiden välille. Popplet toimii iPadilla eikä vaadi kirjautumista.


Katso myös

Tehtävät / Yläkoulu