Tehtävät / Yläkoulu

Röökikroppa

Tavoite

Tarkastella tupakan vaikutuksia terveyteen ja ihmisen kehoon.

Toteutus

Opettaja laatii etukäteen kysymyksiä tupakan vaikutuksista (esimerkkejä alla). Kysymykset voi laittaa vastattavaksi esimerkiksi Padlet-sovellukseen. Oppilas​ katsoo Röökikroppa-sivustolta, miten tupakka vaikuttaa terveyteen. Sen jälkeen keskustellaan vastauksista yhdessä, mitä ajatuksia terveyshaitat herättävät.

Opettaja voi testata oppilaiden tietoja Röökikropan faktoista myös LearningAppsin yhdistelytehtävän avulla.

LearningApps

Oppilaat voivat myös etsiä tietoa siitä, miten nuuska ja sähkötupakka vaikuttavat terveyteen – miten terveyshaitat eroavat tupakan aiheuttamista? Tietoa saa nuorille suunnatulta Fressis-sivustolta.

Fressis

Esimerkkikysymykset

Miten tupakka vaikuttaa fyysiseen terveyteen?

Miten tupakka vaikuttaa psyykkiseen terveyteen?

Miten tupakka vaikuttaa sosiaaliseen terveyteen?

Mitä muutoksia tupakointi aiheuttaa ulkonäköön?

Miten tupakointi vaikuttaa suuhun ja hengitykseen?

Mihin sisäelimiin tupakoinnin on todettu vaikuttavan haitallisesti?

Mitä sairauksia tupakointi voi aiheuttaa?