Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos

Oppilaitoksen järjestyssäännöt

Esimerkki oppilaitoksen järjestyssäännöistä tupakka- ja nikotiinituotteiden osalta:

Päihteet ja vaaralliset esineet: Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö ja hallussapito opiskeluympäristössä on kielletty, tupakkatuotteiden (tupakka, nuuska) tai niiden kaltaisten tuotteiden (sähkötupakka) käyttö ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Rehtori tai opettaja voi työpäivän aikana ottaa haltuunsa alle 18-vuotiaalta opiskelijalta tupakkatuotteen (tupakka, nuuska), nikotiininesteen tai sitä sisältävän sähkötupakan.

Tupakkalain mukaan tupakointi, nuuskan käyttö tai sähkötupakan käyttö on kielletty oppilaitoksen sisä- ja ulkotiloissa, opiskelija-asuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Oppilaitoksen järjestyssääntöjen mukaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttökielto koskee myös työelämässä oppimista ja oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämiä tilaisuuksia ja matkoja. Tupakointiin, muiden tupakkatuotteiden tai niiden kaltaisten tuotteiden käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää esillä koulun tiloissa eikä alueella. Oppilaitoksen henkilökunta on velvollinen huomauttamaan opiskelijaa sääntöjen rikkomisesta.

Jos tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävä henkilö ei ole oppilaitoksen opiskelija, vaan asiakkaamme tai muu ulkopuolinen henkilö, hänelle kerrotaan, että tupakointi, nuuskaaminen tai sähkötupakointi on kielletty ja pyydetään häntä lopettamaan tuotteen käyttö, tai poistumaan oppilaitoksen alueelta.

Tupakka- ja nikotiinituotteita ei saa myydä tai luovuttaa alle 18-vuotiaille.

Jos joku myy tai välittää oppilaitoksessa tai sen läheisyydessä tupakka- ja nikotiinituotteita alaikäiselle henkilölle, voidaan asia ilmoittaa poliisille. Ilmoituksen tekee rehtori.

Esimerkkinä Savon ammattiopiston yhteiset pelisäännöt 

Esimerkki oppilaitoksen asuntolan järjestyssäännöistä:

Tupakkalain mukaan tupakointi, nuuskan käyttö tai sähkötupakan käyttö on kielletty oppilaitoksen sisä‐ ja ulkotiloissa, opiskelija‐asuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Oppilaitoksen järjestyssääntöjen mukaan tupakointiin tai muiden nikotiinituotteiden käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää esillä koulun tiloissa eikä alueella.

 

Lisätietoa:

Tupakkalaki 549/2016, §74

Opas oppilaitoksille tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöön puuttumiseen