Tehtävät / Lukio

Riippuvuus

Tavoite

Opiskelijat oppivat arvioimaan ja analysoimaan, miksi ihmiset tulevat riippuvaisiksi tupakka- ja nikotiinituotteista ja miten riippuvuudesta pääsee eroon. Opiskelijat tunnistavat riippuvuuden eri muodot (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus).

Toteutus

Opiskelijat katsovat kaksi Syöpäjärjestön riippuvuutta käsittelevää videota:

Alesso – Heroes (Riippuvuuden ääni) ft. Ossi (Youtube)

Riki Sorsa – Lopetinko liian myöhään (Youtube)

Videoiden katsomisen jälkeen opiskelijat etsivät pareittain tietoa riippuvuuden syntyyn vaikuttavista mekanismeista sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisesta. Tietoa voidaan hakea näistä lähteistä:

Fressis – Nikotiiniriipuvuus

Ilman Syöpää

Terveyskirjasto

Tiedon keruun jälkeen opiskelijat kokoavat asiat ylös joko ranskalaisin viivoin tai miellekarttana.


Katso myös

Tehtävät / Lukio
Tehtävät / Lukio