Tehtävät / Lukio

Nuuska ja asenteet urheilussa

Tavoite

Opiskelijat oppivat, miten nuuska vaikuttaa urheilusuoritukseen ja millaista haittaa nuuskan käytöstä on terveydelle. Opiskelijat arvioivat kriittisesti nuuskan käyttöä koskevia asenteita ja mahdollisuuksia vaikuttaa niihin.

Toteutus

Opiskelijat katsovat videot:

Miksi nuuska ei paranna suorituskykyä? (Youtube)

Miksi nuuskaa käyttävät altistuvat loukkaantumisille? (Youtube)

Katsomisen jälkeen opiskelijat keskustelevat nuuskan käyttöä koskevista asenteista ja arvioivat, voidaanko tällaisilla videoilla vaikuttaa urheilijoiden asenteisiin. Opiskelijat voivat pohtia myös muita keinoja, joilla asenteisiin voitaisiin vaikuttaa. Opiskelijat keskustelevat myös, mitä uutta tietoa videoissa oli heille itselleen.

Lisämateriaalia opettajalle:

Patja, Kristiina. 2020. Vaikuttavatko tupakka- ja nikotiinituotteet kilpaurheilijan suorituskykyyn? Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 75 , Nro 50 , Sivut 2765-2770

THL. Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet. Nuuska.

 


Katso myös

Tehtävät / Lukio
Tehtävät / Lukio