Tehtävät / Lukio

Sähkösavukkeen terveyshaitat

Tavoite

Opiskelijat oppivat arvioimaan sähkösavukkeen käytöstä johtuvia terveyshaittoja.

Toteutus

Tehtävän voi toteuttaa joko väittelynä tai yleisenä keskusteluna annettujen väittämien pohjalta. Molemmissa toteutustavoissa oppilaat tutustuvat ensin annettuihin materiaaleihin, minkä jälkeen valmistautuvat joko väittelyyn tai yhteiseen keskusteluun.

Lopuksi opiskelijat tekevät sähkösavukkeisiin liittyvän tietovisan Fressis-sivustolla:

Testaa tietosi sähkösavukkeesta (Fressis)

Toteutus 1 – väittely

Ryhmä jaetaan esimerkiksi 3-4 oppilaan ryhmiin ja jokainen ryhmä saa oman väitteensä, jota puolustaa. Jokainen ryhmä perehtyy ensin omaan näkökulmaansa ja kerää tähän tukea annetuista materiaaleista. Tämän jälkeen käynnistetaan väittelyt, joissa jokaisella ryhmällä on mahdollisuus puolustaa omaa väitettensä keräämänsä tiedon pohjalta.

Esimerkkejä väitteistä, joita voi hyödyntää:

Sähkösavukkeen höyry on vain vesihöyryä – Sähkösavukkeen höyry sisältää terveydelle haitallisia aineita

Sähkösavuke on vaarattomampaa kuin perinteinen tupakointi – Sähkösavuke on yhtä vaarallista kuin perinteinen tupakointi

Sähkösavukkeen käyttö on jokaisen oma asia – Sähkösavukkeen käytössä tulisi huomioda myös ympäristö ja muut ihmiset

Toteutus 2 -yhteinen keskustelu:

Opiskelijoiden kanssa keskustellaan siitä, miksi sähkösavuketta pidetään yleisesti vaarattomampana kuin esimerkiksi perinteistä tupakkaa. Mikä vaikuttaa asenteisiin? Miksi tutkimustieto on ristiriitaistakin? Onko tupakkateollisuudella vaikutusta?

Materiaali

Opiskelijat katsovat sähkösavukkeeseen liittyvän videon: Totta vai tarua (Youtube)?

Opiskelijat kuuntelevat myös podcastin: Mitä haittaa on sähkösavukkeesta (Soundcloud)?

 

 

Lisämateriaalit:


Katso myös

Tehtävät / Lukio
Tehtävät / Lukio