Tehtävät / Lukio

Väitteiden perustelu faktalla

Tavoite

Opiskelijat saavat tietoa nuorten nikotiinituotteiden käytöstä, käytön aloittamisesta, hankinnasta ja suhtautumisesta tekstivaroituksiin. Opiskelijat osaavat perustella väitteitä faktatiedolla.

Toteutus

Opiskelijat lukevat THL:n katsauksen Savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkeiden aloittamisalttius, käyttö ja hankinta sekä suhtautuminen tekstivaroituksiin nuorilla keväällä 2016 (pdf). Luettuaan katsauksen opiskelijat ottavat kantaa alla oleviin väitteisiin ja perustelevat vastauksensa.

a) Suomeen on syntymässä uusi ”savuton nikotiiniriippuvuussukupolvi”.

b) Sähkötupakka vetoaa tupakka- ja muita nikotiinituotteita käyttämättömiin nuoriin enemmän kuin tupakka tai nuuska.

c) Nettikaupasta on tullut nuorten yleisin tapa hankkia nuuskaa ja sähkötupakkaa.

d) Tupakka-askien varoitusmerkinnät vaikuttavat enemmän tyttöihin kuin poikiin.


Katso myös

Tehtävät / Lukio
Tehtävät / Lukio