Tehtävät / Lukio

Väitteiden perustelu faktalla

Tavoite

Opiskelijat saavat tietoa nuorten nikotiinituotteiden käytöstä, käytön aloittamisesta, hankinnasta ja suhtautumisesta. Opiskelijat osaavat perustella väitteitä faktatiedolla.

Toteutus

Opiskelijat lukevat:

 

Luettuaan tesktit opiskelijat ottavat kantaa alla oleviin väitteisiin ja perustelevat vastauksensa.

a) Suomeen on syntymässä uusi ”savuton nikotiiniriippuvuussukupolvi”.

b) Sähkösavuke vetoaa tupakka- ja muita nikotiinituotteita käyttämättömiin nuoriin enemmän kuin tupakka tai nuuska.

c) Nettikaupasta on tullut nuorten yleisin tapa hankkia nuuskaa ja sähkösavuketta.

d) Sähkösavukeilmiö liittyy vahvasti yhteisöllisyyteen

e) Sosiaalisen median sähkösavukemarkkinoinnilla on merkitystä nuorten tuotteiden käyttöön


Katso myös

Tehtävät / Lukio