Oppilaille: Miksi nikotiinittomuus on hyvä valinta?

Tunnin tavoitteet

 • Lisätä tietoutta tupakka- ja nikotiinituotteiden terveyshaitoista
 • Pohtia tupakoimattomuuden/nuuskaamattomuuden positiivisia vaikutuksia terveydelle 
 • Ymmärtää ryhmäpaineen ja itsetunnon merkitys tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aloittamisessa
 • Motivoida tekemään terveyttä edistäviä valintoja arjessa

Läsnäoloharjoitus

Läsnäoloharjoitus valmistaa sinua uuden aiheen oppimiseen. Tutkimustulosten mukaan musiikin kuuntelu ennen oppituntia vahvistaa keskittymiskykyä. Ota siis mukava asento, kuuntele sinulle mieluinen biisi ja rentoudu.

Jos harjoitus tehdään yhdessä luokan kanssa, opettaja antaa sinulle erillisen ohjeen, miten harjoitus toteutetaan.

Tehtävä 1. Ajattelun aktivointi ja aiheen alustus

Harjoittelet omaa ajattelua ja oivaltamista alla olevilla aktivoivilla kysymyksillä tupakka – ja nikotiinituotteista. Opettaja osoittaa alla olevalta listalta kysymykset joihin sinulta/pienryhmältäsi odotetaan pohdintoja. Jos olette nopeampia kuin muut, hyödyntäkää aika tarkastellessa muita kysymyksiä. Lopuksi pohdinta esitellään muille suullisesti tai kirjallisesti.

 Kysymyksiä pohdittavaksi: 

 • Kuka/ketkä käyttävät sinun mielestäsi tupakka- ja nikotiinituotteita? 
 • Mi yhdistää näitä kahta asiaa; nuoren itsetunto ja tupakan/nuuskan käyttö? 
 • Ryhmäpaine ja tupakka/nuuska?  
 • Miksi tupakointi/nuuskan käyttö aloitetaan? 
 • Miksi käyttö halutaan lopettaa? 
 • Miten suhtautua kaveriin, joka tyrkyttää nuuskaa?   

Tehtävä 2. Tiedon syventäminen osa 1

Valitse yksin tai parin kanssa alla olevista kolmesta tehtävästä sinulle/teille sopivin. Tehtävissä käsitellään tupakasta kieltäytymistä tai tupakoimattomuuteen liittyviä positiivisia asioita. Tehtävistä syntyvät tuotokset esitetään joko kuvana/ piirroksena/ videona luokassa tai verkossa ja niistä keskustellaan yhdessä. Vinkki: Kuvia ei tarvitse tulostaa, sillä ne voi muokata myös puhelimessa.  

A) Oppilaat täydentävät sarjakuvien puhekupliin puuttuvat tekstit.

 https://fressisedu.fi/materiaalit/sarjakuva-ei-kiitos/ 

B) Oppilaat pohtivat erilaisia tapoja kieltäytyä tarjotusta tupakkatuotteesta.

https://fressisedu.fi/materiaalit/draamaharjoitus-ylakoululaisille-ei-kiitos/

C) Oppilaat kuvaavat yksin/pareittain Snapchat-videot (10 s.). Kumpikin toimii vuorollaan kuvaajana ja kuvattavana. Videon aiheena on keksiä mahdollisimman monta positiivista asiaa, jotka ovat seurausta tupakoimattomuudesta ja nuuskaamattomuudesta. 

 https://fressisedu.fi/materiaalit/snapchat-ei-kannata-kayttaa/ 

Tehtävä 3. Tiedon syventäminen osa 2

Tutustu tupakoinnin ja nuuskaamisen haittoihin sekä lopettamisen hyötyihin Röökikroppa-sivustolla. Tupakoinnin lopettamisen hyötyihin voit perehtyä myös katsomalla videon FressisEdun sivustolla. Tämän jälkeen laadi vähintään viiden kohdan tiivistelmä siitä, mitä ihminen hyötyy, kun lopettaa tupakoinnin tai nuuskaamisen/ei käytä tuotteita. Tiivistelmän voi tehdä vihkoon/taululle/verkkoon.

Tehtävä 4. Tiedon kokoaminen

Tässä tehtävässä toimit asiantuntijan apulaisena nuorten omalla Fressis-sivuston kysymyspalstalla. Voit päättää itse kysymyksen, jota kommentoit. Käytä hakusanoja: tupakka, nuuska tai sähkötupakka. Vastaa vihkoon/verkkoon miten ohjaisit kysyjää hänen haasteessaan. Pyri vähintään viiden lauseen vastaukseen. Voit myös vastata alla oleviin valmiiksi poimittuihin kysymyksiin 

A) Olen 13-vuotias, ja olen käyttänyt noin vuoden nuuskaa ja tupakkaa. Pari nuuskapussia päivässä ja pari savuketta. Onko siitä ollut haittaa terveydelle? Miten nikotiini tuotteiden käytön voi lopettaa helpoiten? Olen itse huomannut että kuntoni on heikentynyt ja olen jäänyt riippuvaiseksi, ja tuntuu että tekee mieli polttaa tai nuuskata yhä useammin.

B) Miten pääsisin eroon nuuskasta?

Kurkistathan Fressiksen asiantuntijan vastauksen vasta pohdittuasi hetken omaa vastaustasi 🙂  

Valmistaudu esittämään vastauksesi parille ja mahdollisesti koko ryhmälle 

Tehtävä 5. Testaa tietosi

Testaa tietosi tupakka- ja nikotiinituotteista

Opettajan ohjeistuksen mukaan, kirjoita lisäksi lapuille / taululle / verkkoon vähintään kaksi asiaa, jotka sinulle jäi tunnista mieleen tai mitä pidit tärkeänä/kiinnostavana.

Kotitehtävä

 1. Katso Tinken video nikotiinituotteista ja siitä, miksi hän toivoo kumppaniltaan nikotiinittomuutta. Kirjaa ylös kolme positiivista asiaa, joita nikotiinittomuudella on.