Tuntisuunnitelmat / Yläkoulu

Hyvinvointi ja arkirytmi

Tunnin sisältämiä tehtäviä on mahdollista tehdä luokkatasoista riippumatta ja erilaisissa opetus- ja ryhmätilanteissa. Tehtävien kautta kehitetään oppilaiden ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, medialukutaitoa, osallistumista ja vaikuttamista omassa kouluyhteisössä, sekä toimimista terveyttä ja turvallisuutta edistävällä tavalla.

Oppilas tai pienryhmä tarvitsee tehtävien tekemiseen älypuhelimen, tietokoneen tai tabletin.

Tehtävä 1.

Kirjatkaa kuusi asiaa, jotka tuovat hyvinvointia ja rytmiä nuoren elämään. Vinkkejä löydät esim. Fressiksen tietopankista.

Tehtävä 2.

Tunne- sekä vuorovaikutustaitoja tarvitaan ihmissuhteiden ylläpitämiseksi. Nämä taidot ovat siten keskeisiä myös mielenterveyden kannalta. Vuorovaikutustyylejä ja -taitoja opetellaan elämän varrella muiden ihmisten kanssa. Taitojen oppimisessa myös esimerkin voima on merkittävä. Vuorovaikutustaidot ovat nimensä mukaisesti taitoja, joita voi harjoitella ja kehittää koko elämän ajan. On myös hyvä muistaa, että persoonallisuus ja temperamentti sekä vuorovaikutustaidot ovat eri asioita.

Omia vuorovaikutustaitoja kannattaa välillä pysähtyä arvioimaan. Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen on avain vuorovaikutuksen mestariksi kehittymiseen! Tämän koonnin ja lisää aiheesta löydät Fressiksen Mieli-tietopankista.

Vastaa lyhyesti vuorovaikutustaito-kysymyksiin:

  • Millaiset taidot ovat esimerkiksi koulussa erityisen tärkeitä?
  • Entä vapaa-ajalla?
  • Miten tervehdin toisia?
  • Millainen on hyvä ryhmä?
  • Kenelle tutulle aikuiselle antaisit pisteitä hyvänä esimerkkinä olemisesta?

Tehtävä 3.

Tutustukaa oheiseen videoon, Minä ja muut – Vinkkejä aitoon läsnäoloon (0:31s).

  • Mitkä vinkeistä ovat sinulle tai ryhmällesi helppoja?
  • Mitä voisit itse harjoitella lisää?

Tehtävä 4.

Pohdi vierustoverin tai pienryhmäsi kanssa, miksi kuuntelemisen taito on tärkeää?

Valitse kolme tärkeintä esille tullutta asiaa. Kerätkää luokan taululle kaikkien ryhmien tärkeimmät asiat. Tunnin lopussa opettajan kanssa voidaan käydä läpi luokan vastauksia.

Tehtävä 5.

Lue Mistä kaverit riitelevätartikkeli Fressiksen sivuilta.

Fressiksen raati pohtii artikkelissa haastavia kysymyksiä. Vastatkaa yksin tai yhdessä alla oleviin kysymyksiin ryhmänne ajatuksia. Apua saatte myös Fressiksen Mieli-tietopankista.

  • Mitä varten kavereita tarvitaan?
  • Millaiset asiat voivat rikkoa luottamuksen?
  • Miksi joitakin kiusataan?

Tehtävä 6.

Lukekaa yhdessä Fressiksestä artikkeli Nettikiusaaminen: 5 tapaa selvitä some-mielipahasta.

Mieti kolme neuvoa, jotka antaisit itseäsi nuoremmalle somen käyttöön.

 


Katso myös

Tuntisuunnitelmat / Yläkoulu
Tuntisuunnitelmat / Yläkoulu
Tuntisuunnitelmat / Yläkoulu
Tuntisuunnitelmat / Yläkoulu