Hyvä tietää nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä

Nuorten tupakointikokeilut sekä päivittäinen tupakointi ovat vähentyneet selvästi 2000-luvulla. Kokeilut ovat myös siirtyneet myöhäisempään ikään. Edelleen kuitenkin yli puolet nuorista on kokeillut tupakkaa ennen kuin he täyttävät 18 vuotta. Tyypillisimmin tupakkaa kokeillaan 14–16-vuotiaana. Suurin osa nuorista ei jatka tupakointia kokeilemisen jälkeen. Vuonna 2019 14–18-vuotiaista päivittäin tupakoi seitsemän prosenttia.

Tilastot: nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö

Haasteena nuuska

Vaikka tupakointi on vähentynyt, tilalle on tullut uusia nikotiinituotteita, erityisesti nuuska. Nuuskan käyttö on lisääntynyt muutamien viime vuosien aikana etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla. Vuonna 2017 ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista nuuskaa käytti päivittäin noin 11 prosenttia. Vuonna 2019 nuuskaa päivittäin käyttävien osuus nousi noin 15 prosenttiin. Huomioitavaa on, että päivittäinen nuuskan käyttö on lisääntynyt ammattiin opiskelevien poikien ohella myös tytöillä. Ammattiin opiskelevista tytöistä vuonna 2017 nuuskaa käytti päivittäin noin kaksi prosenttia, kun vuonna 2019 luku oli kasvanut jo noin seitsemään prosenttiin. Myös yläkouluikäisten tyttöjen nuuskan käyttö on ollut kasvussa.

Nuuska nuorten keskuudessa

Positiiviset mielikuvat ja tietämättömyys haitoista

Nuoret liittävät nuuskaamiseen paljon positiivisia mielikuvia. Se koetaan muun muassa terveellisemmäksi kuin tupakka sekä helpoksi ja huomaamattomaksi käyttää. Nuoret kokevat nuuskaamisen olevan hyväksyttävämpää kuin tupakoinnin ja myös vanhempien koetaan suhtautuvan nuuskaamiseen tupakointia sallivammin.  Lisäksi vanhemmat eivät aina huomaa nuorten nuuskan käyttöä, joten siitä ei jää yhtä helposti kiinni kuin tupakoinnista. Sekä nuoret että aikuiset eivät myöskään ole kovinkaan tietoisia nuuskan käytön haitoista. Nuuska on myös helposti hankittavissa esimerkiksi kavereiden tai somessa toimivien vertaisvälitysrinkien kautta.

Nuoret ja nuuska, mitä minun vanhempana tulisi tietää? (pdf)

Uudet nikotiinituotteet ja tupakkateollisuuden keinot

Nuuskan lisäksi kansainvälisille markkinoille on tullut uusia tuotteita, kuten nikotiinipussit, jotka sisältävät nikotiinia, mutta eivät tupakkakasvia. Tupakkateollisuus kehitteleekin jatkuvasti uusia tuotteita, joiden avulla pyritään saamaan uusi sukupolvi nikotiinikoukkuun. Tuotteet pyritään tekemään nuorille houkutteleviksi esimerkiksi hienojen pakkausten  avulla tai tarjoamalla tuotteista erilaisia makuvaihtoehtoja, kuten nuorten suosimat hedelmä- ja karkkimaut. Tämän lisäksi tupakka- ja nikotiinituotteiden markkinoinnissa saatetaan hyödyntää esimerkiksi somevaikuttajia nuorten suosimissa sosiaalisen median kanavissa.

Riippuvuus ja muut nikotiinin haitat

Vanhemman on hyvä tiedostaa, ettei mikään tupakka- tai nikotiinituote  ole hyväksi lapselle tai nuorelle. Tuotteiden sisältämä nikotiini voi aiheuttaa voimakkaankin riippuvuuden. Nuoren kehittyvät aivot ovat erityisen herkät nikotiiniriippuvuuden syntymiselle ja runsaasti nikotiinia sisältävät tuotteet voivat aiheuttaa riippuvuuden nopeastikin. Nikotiini myös muuttaa aivojen toimintaa ja haittaa niiden kehittymistä. Lisäksi se vaikuttaa haitallisesti esimerkiksi sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan. Jotkut tuotteet sisältävät nikotiinia jopa vaarallisia määriä, mikä voi pahimmillaan aiheuttaa hengenvaarallisen myrkytystilan.

Lisätietoa haitoista voit lukea täältä.