Tehtävät alakouluille

Tehtävät pohjautuvat perusopetuksen tavoitteisiin ja laaja-alaiseen oppimiseen. Tehtävien avulla tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja voi käsitellä yhdessä lapsen kanssa ikätasoon sopivalla tavalla. Alakoulun ensimmäisillä luokilla teemaa lähestytään laajemmin kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin kautta. Ylemmillä luokilla teemaa käsitellään suoremmin tupakka- ja nikotiinituotteiden kautta.

Tehtävät on jaoteltu eri teemojen mukaan: terveystottumukset, itsetunto ja lapsi ryhmässä, lapsen elinympäristö sekä media ja tupakkatuotteet.

Terveystottumukset

Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu

Itsetunto ja lapsi ryhmässä

Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu

Lapsen elinympäristö

Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu

Media ja tupakkatuotteet

Tehtävät / Alakoulu