Tehtävät lukioille

Tehtävät pohjautuvat lukion terveystiedon opetuksen tavoitteisiin. Tehtävien avulla tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja voi käsitellä yhdessä nuoren kanssa ikätasoon sopivalla tavalla terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta.

Tehtävät on jaoteltu eri teemojen mukaan: Terveystottumukset, yksilö, yhteiskunta, markkinointi ja media, ympäristövaikutukset, globaalit vaikutukset.

Terveystottumukset

Tehtävät / Lukio
Tehtävät / Lukio
Tehtävät / Lukio

Yksilö

Tehtävät / Lukio
Tehtävät / Lukio

Yhteiskunta

Tehtävät / Lukio
Tehtävät / Lukio

Markkinointi ja media

Tehtävät / Lukio

Ympäristövaikutukset

Tehtävät / Lukio

Globaalit vaikutukset

Tehtävät / Lukio