Tehtävät lukioille

Tehtävät pohjautuvat lukion terveystiedon opetuksen tavoitteisiin. Tehtävien avulla tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja voi käsitellä yhdessä nuoren kanssa ikätasoon sopivalla tavalla terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta.

Tehtävät on jaoteltu eri teemojen mukaan: Terveystottumukset, yksilö, yhteiskunta, markkinointi ja media, ympäristövaikutukset, globaalit vaikutukset.

Terveys ja ympäristö

Tehtävät / Lukio
Tehtävät / Lukio

Terveys ja yhteiskunta

Tehtävät / Lukio
Tehtävät / Lukio
Tehtävät / Lukio