Tehtävät ammattioppilaitoksille

Tehtävät pohjautuvat yhteisten tutkinnon osien yhteiskunta- ja työelämäosaamisen osion alle kuuluviin työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja työelämässä toimiminen osa-alueiden osaamistavoitteisiin. Tehtävien avulla tupakkateemoja voi käsitellä yhdessä nuoren kanssa ikätasoon sopivalla tavalla.

Tehtävät on jaoteltu eri teemojen mukaan: terveystottumukset, työkyvyn ylläpitäminen, työelämässä toimiminen ja työpaikalla järjestettävä koulutus.


Terveystottumukset

Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos,Lukio
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos,Lukio

Työkyvyn ylläpitäminen

Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos

Työelämässä toimiminen

Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos