Tehtävät ammattioppilaitoksille

Tehtävät pohjautuvat yhteisten tutkinnon osien yhteiskunta- ja työelämäosaamisen osion alle kuuluviin työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja työelämässä toimiminen osa-alueiden osaamistavoitteisiin. Tehtävien avulla tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja voi käsitellä yhdessä nuoren kanssa ikätasoon sopivalla tavalla.

 

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos

Työelämässä toimiminen

Hyvinvointi virtaa -viikko

Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos